Pažnja: Sadržaj ove stranice je dio arhivskog sadržaja i odnosi se na prethodne sazive Vlade Crne Gore. Moguće je da su informacije zastarjele ili nerelevantne.
Arhiva

Ministarstvo rada i socijalnog staranja je obezbijedilo sredstva za isplatu materijalnih davanja iz socijalne i dječje zaštite za jun 2020. godine u iznosu 6.808.115,80 eura

Objavljeno: 16.07.2020. 19:09 Autor: mrss
Isplata materijalnih davanja iz socijalne i dječje zaštite počeće u petak, 17. jula 2020. godine.

Za korisnike materijalnog obezbjeđenja boraca i ličnu i porodičnu invalidninu izdvojeno je 440.175,20 eura.

Za korisnike materijalnog obezbjeđenja izdvojeno je 828.409,83 eura, dok je za korisnike dodatka za djecu izdvojeno 378.021,66 eura.

U skladu sa Uredbom o načinu ostvarivanja prava raseljenih lica iz bivših jugoslovenskih republika i interno raseljenih lica sa Kosova koja borave u Crnoj Gori izdvojeno je za troškove sahrane 18.660,82 eura.

Za pravo na dodatak za njegu i pomoć izdvojeno je 1.282.743,30 eura, a za pravo na ličnu invalidninu 505.056,17 eura.

Naknada roditelju ili staratelju lica koje je korisnik lične invalidnine 486.939,82 eura.

Za smještaj u ustanovama socijalne i dječje zaštite obezbijeđeno je 128.443,31 eura, a za smještaj u ustanovama van Crne Gore izdvojeno 18.352,71 eura, za korisnike porodičnog smještaja 122.408,82 eura.

Za troškove ishrane djece u predškolskim ustanovama 67.806,60 eura.

Za korisnike refundacije za porodiljsko odsustvo izdvojeno je 1.651.901,51 eura.

Naknada po osnovu rođenja troje ili više djece u skladu sa Zakonom i izvršenju Odluke Ustavnog suda Crne Gore 518.773,80 eura.

Za uplatu doprinosa korisnicama nakande po osnovu rođenja troje ili više djece 133.238,27 eura.

Naknada po osnovu rođenja troje ili više djece-zaostala primanja iznose 308,80 eura.

Za povlastice na putovanje lica sa invaliditetom izdvojeno je 226.808,50 eura.

Za potrebe lica smještenih u azilu izdvojeno je 66.68 eura.
Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?