Pažnja: Sadržaj ove stranice je dio arhivskog sadržaja i odnosi se na prethodne sazive Vlade Crne Gore. Moguće je da su informacije zastarjele ili nerelevantne.
Arhiva

JAVNI POZIV za postavljenje za tumača

Objavljeno: 23.09.2020. 20:00 Autor: M.L.

Na osnovu člana 7 Zakona o tumačima („Službeni list CG“, broj 52/16), Ministarstvo pravde objavljuje

 

JAVNI POZIV

za postavljenje za tumača

- za arapski, bugarski, češki, hebrejski, kineski, latinski, mađarski, makedonski, slovenački, švedski, ukrajinski, holandski,

- za znakovni (gestovni) jezik,

- i druge jezike za koje nema postavljenih tumača u Crnoj Gori.

 

Kandidat podnosi zahtjev za postavljenje za tumača za određeni jezik Ministarstvu pravde, Vuka Karadžića 3, Podgorica.

 

Uz zahtjev (preuzmi) kandidat dostavlja:

 

- kratku radnu biografiju (adresa, kontakt telefon i e-mail),

- uvjerenje o crnogorskom državljanstvu ili ovjerenu kopiju biometrijske lične karte;

- uvjerenje o zdravstvenoj i poslovnoj sposobnosti,

- uvjerenje nadležnog suda da se protiv njega ne vodi krivični postupak za krivično djelo za koje se gonjenje preduzima po službenoj dužnosti,

- diplomu filološkog fakulteta za određeni jezik za koji se traži postavljenje ili dokaz o visokom obrazovanju (VII1 nivo kvalifikacija obrazovanja) i međunarodno priznati dokaz o znanju jezika za koji se traži postavljenje (napredni nivo, npr. C2 prema Evropskom referentnom okviru),

- potvrdu o radnom  iskustvu (pet godina radnog iskustva sa visokim obrazovanjem) i

- preporuke o prevodilačkom iskustvu.

 

Državljani Crne Gore kojima je jezik za koji se traži postavljenje maternji jezik, a koji je u službenoj upotrebi u Crnoj Gori, nijesu dužni podnositi međunarodno priznati dokaz o znanju maternjeg jezika kao jezika za koji zahtijevaju postavljenje za tumača.

 

Kandidati za koje se utvrdi da ispunjavaju zakonom propisane uslove polažu ispit za tumača i snose troškove polaganja. 

 

Zahtjevi sa priloženim dokazima o ispunjavanju uslova za postavljenje za tumača podnose se u roku od 20 dana od dana objavljivanja javnog poziva. 

 

Neblagovremene prijave i prijave sa nepotpunom dokumentacijom neće se razmatrati.

 

Za sve bliže informacije kandidati se mogu obratiti Ministarstvu pravde: tel. 020 407 519.

 

Napomena:  Kandidati koji su visoko ili srednje obrazovanje stekli u inostranstvu, dužni su dostaviti i rješenje o priznavanju inostrane obrazovne isprave.

 

 

Broj: : 01-082/20-7937

Podgorica, 23. septembra 2020. godine

Tagovi

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?