Pažnja: Sadržaj ove stranice je dio arhivskog sadržaja i odnosi se na prethodne sazive Vlade Crne Gore. Moguće je da su informacije zastarjele ili nerelevantne.
Arhiva

Sudijama iz Podgorice i Danilovgrada predstavljena rješenja Zakona o alternativnom rješavanju sporova

Objavljeno: 22.09.2020. 20:34 Autor: M.L.

Ministarstvo pravde i Centar za alternativno rješavanje sporova organizovali su okrugli sto za predsjednike sudova i sudije iz Podgorice i Danilovgrada na kome su prezentovana i razmotrena rješenja Zakona o alternativnom rješavanju sporova i razmijenjena mišljenja o njhovoj praktičnoj primjeni u sudovima i Centru za alternativno rješavanje sporova.

Sekratarka ministarstva Nada Stanišić u svom izlaganju pojasnila je strateški okvir unapređenja i podsticanja primjene alternativnih načina rješavanja sporova. Istakla je da je Program razvoja alternativnog rješavanja sporova dio Srednjoročnog programa rada Vlade CG 2018-2020 godina, u okviru kojeg je u strateškom prioritetu 2 – Crna Gora država vladavine prava i dobrog upravljanja predviđeno unapređenje alternativnih načina rješavanja sporova.

Generalni direktor Direktorata za građansko zakonodavstvo i nadzor Ibrahim  Smailović predstavio je najvažnije novine koje donosi Zakon o alternativnom rješavanju sprova i istakao vrlo važnu ulogu sudija u pravilnom tumačenju i primjeni odredaba ovog zakona, čiji je cilj postizanje uravnoteženog odnosa između broja sporova koji se rješavaju u sudu i Centru za alternativno rješavanje sporova. Posebno je akcentovao obavezu stranaka koje namjeravaju da pokrenu postupak pred sudom da se u određenoj vrsti sporva (sporovi male vrijednosti, sporovi koji nastaju iz ugovora o osiguranju kada je jedna od stranaka osiguravajuće društvo i drugi sporovi za koje je ta obaveza propisana posebnim zakonom) prethodno obrate Centru radi pokušaja rješavanja spora medijacijom, odnosno obavezu suda da upozna stranke sa mogućnošću rješavanja spora medijacijom, te da u određenoj vrsti sporova (sporovi u kojima je tužena Crna Gora, odnosnosno jedinica lokalne samouprave, privredni sporovi sa određenim izuzecima i sporovi u kojima je ta obaveza propisana posebnim zakonom) obavezno upute stranke na prvi sastanak sa medijatorom, radi pokušaja rješavanja spora medijacijom.

Izvršna direktorica Centra za alternativno rješavanje sporova Marina Lutovac je takođe ukazala na značaj novina koje donosi Zakon o alternativnom rješavanju sporova i, s tim u vezi, značaj postupanja sudija  u skladu sa obavezom upućivanja stranaka na prvi sastanak sa medijatorom.

Svi učesnici okruglog stola uzeli su aktivno učešće i iznijeli svoja mišljenja u pogledu tumačenja i primjene odredaba navedenog zakona, naročito novina koja donosi ovaj zakon, što je ishodovalo zauzimanjem jedinstvenih stavova o svim pitanjima o kojima se polemisalo, čime je  poslata snažna poruka da će sva rješenja ovog zakona biti pravilno primijenjena u praksi i nesumnjivo doprinijeti unapređenju primjene medijacije i drugih vidova alternativnog rješavanja sporova.  

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?