Pažnja: Sadržaj ove stranice je dio arhivskog sadržaja i odnosi se na prethodne sazive Vlade Crne Gore. Moguće je da su informacije zastarjele ili nerelevantne.
Arhiva

Poziv za ideje za zaštitu i valorizaciju ekosistemskih servisa na „BLUE LAND” području

Objavljeno: 05.10.2020. 16:25 Autor: MPRR
POZIV ZA IDEJE ZA ZAŠTITU I VALORIZACIJU EKOSISTEMSKIH SERVISA NA „BLUE LAND”  PODRUČJU

Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja ponavlja poziv za ideje kojim traži predloge za zaštitu i valorizaciju ekosistemskih servisa na „BLUE LAND” području koje obuhvata desni krak ušća rijeke Bojane u Jadransko more, Veliku plažu do Port Milene sa zaleđem do regionalnog puta R-17, uključujući i obalne močvare i pješčane dine rijeke Bojane (Opština Ulcinj), uz finansijsku pomoć Interreg IPA CBC programa Italija-Albanija-Crna Gora 2014/2020. Cjelovite smjernice za podnosioce dostupne su za konsultacije u Ministarstvu poljoprivrede i ruralnog razvoja, Rimski Trg 46, 81000 Podgorica, i na ovoj internet stranici. 

Krajnji rok za podnošenje predloga je 14.10.2020. do 10 časova.

CALL FOR IDEAS FOR THE SAFEGUARDING AND VALORISATION OF ECOSYSTEMS SERVICES IN THE “BLUE LAND” AREA

Ministry of Agriculture and Rural Development is repeating the Call for Ideas in which seeking proposals for the safeguarding and valorisation of ecosystems services in the “BLUE LAND” area encompassing right branch of the confluence of the river Bojana and the Adriatic Sea, Velika plaža to the Port of Milena with the hinterland to the regional road R-17, including coastal wetlands and sand dunes of the river Bojana (Municipality of Ulcinj), with financial assistance from the Interreg IPA CBC Italy-Albania-Montenegro Programme 2014/2020. The full guidelines for applicants are available for consultation at Ministry of Agriculture and Rural Development, Rimski Trg 46, 81000 Podgorica, and on this internet site.
 
The deadline for submission of proposals is 14/10/2020, 10 AM.Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?