Pažnja: Sadržaj ove stranice je dio arhivskog sadržaja i odnosi se na prethodne sazive Vlade Crne Gore. Moguće je da su informacije zastarjele ili nerelevantne.
Arhiva

Državni sekretar Pejanović:OEBS ozbiljan partner u suzbijanju nasilnog ekstremizma i radikalizacije

Objavljeno: 09.10.2020. 16:43 Autor: MUP
Državni sekretar u MUP-u i nacionalni koordinator za borbu protiv nasilnog ekstremizma Dragan Pejanović učestvovao je u predstavljanju vodiča za praktičare i kreatore politika u Jugoistočnoj Evropi, koji je posvećen rehabilitaciji i reintegraciji lica povezanih sa nasilnim ekstremizmom, van zatvora.

Na online seminaru koji je okupio predstavnike iz regiona, prezentovane su dobre prakse i razmijenjena mišljenja o učešću zajednica u ovim procesima, a bilo je riječi i o trenutnim izazovima i potrebom za jačanjem kapaciteta u oblasti deradikalizacije, rehabilitacije, reintegracije i resocijalizacije lica povezanih sa nasilnim ekstremizmom i terorizmom, povratnika i osuđenih terorističkih boraca.

Pejanović je ovom prilikom zahvalio OEBS-u na organizaciji ovog seminara, kao i na cjelokupnom angažmanu u ovoj oblasti, koji je od velikog značaja za Crnu Goru, kao i druge zemlje Zapadnog Balkana.

Deradikalizacija, rehabilitacija, reintegracija i resocijalizacija je ozbiljan i kompleksan posao, koji se sprovodi tokom izdržavanja zatvorske kazne, ali i nakon toga, u procesu povratka lica u porodicu i zajednicu, naveo je Pejanović. Dodao je da uprkos sličnostima koje zemlje u regionu imaju suočavajući se sa ovim izazovom, postoje i značajne specifičnosti područja, uslovljene istorijskim, kulturnim, socio-ekonomskim, političkim i društvenim faktorima.

Crna Gora ima sistemski pristup problemu radikalizacije i nasilnog ekstremizma. U prilog tome govori činjenica da je u Crnoj Gori uspostavljen kvalitetan strateški, zakonodavni i institucionalni okvir za prevenciju, prepoznavanje i suzbijanje ovih fenomena. „Samo kohezijom i uključivanjem svih faktora društva stvaramo otpornost društva na ove destruktivne i opasne pojave“, naglasio je Pejanović.

Učesnici seminara su se saglasili da u oblasti deradikalizacije, rehabilitacije, reintegracije i resocijalizacije treba jačati postojeće, već uspostavljene kapacitete, sa fokusom na ublažavanje stigme, jačanje rodno senzitivnog principa, a vodeći računa o zaštiti privatnosti i striktnom poštovanju ljudskih prava.
Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?