Pažnja: Sadržaj ove stranice je dio arhivskog sadržaja i odnosi se na prethodne sazive Vlade Crne Gore. Moguće je da su informacije zastarjele ili nerelevantne.
Arhiva

Socijalna politika, obrazovanje i informatičko društvo važne oblasti za građane

Objavljeno: 10.10.2020. 01:31 Autor: mrss
Područja koje pokriva Pododbor za inovacije, ljudske resurse, informatičko društvo i socijalnu politiku između Crne Gore i Evropske unije veoma su važne za crnogorske građane, zbog čega će država nastaviti da stremi evropskim standardima u ovim oblastima.

Na 10. sastanku Pododbora za inovacije, ljudske resurse, informatičko društvo i socijalnu politiku, koji je održan online, a koji pokriva poglavlja 2 – Sloboda kretanja radnika, 10 – Informatičko društvo i mediji, 19 – Socijalna politika i zapošljavanje, 25 – Nauka i istraživanje i 26 – Obrazovanje i kultura, predstavnici crnogorskih nadležnih institucija su predstavili ključna dostignuća u navedenim pregovaračkim poglavljima. Pododbor predstavlja zvanični sastanak između EU i Crne Gore, koji se održava na godišnjem nivou, s ciljem razgovora o razvoju sektora u okviru Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između EU i Crne Gore.

Zamjenik glavnog pregovarača Marko Mrdak, istakao je da je, u oblasti obrazovanja, reforma visokog obrazovanja u Crnoj Gori i primjena 3+2+3 sistema, zajedno sa primjenom novog Zakona o akademskom integritetu, važan korak naprijed u ispunjavanju standarda EU. Naglasio je da je novi koncept učenja #UčiDoma, pokrenut zbog pandemije koronavirusa, postigao veliki uspjeh.

U oblasti nauke i istraživanja, ukazao je da je Crna Gora prva zemlja kandidat koja je usvojila Strategiju pametne specijalizacije. U oblasti socijalne politike i zapošljavanja proces se nastavlja uobičajenim tempom, uz primjenu ključnog zakona u ovoj bolasti, Zakona o radu, koji je usvojen u decembru 2019, kao rezultat napornog rada crnogorske administracije i podrške Evropske komisije.

Podsjetio je i da je usvajanjem Zakona o životnom partnerstvu istopolnih parova, Crna Gora postala prva država kandidat koja je regulisala ovo pitanje, koje ima direktan uticaj na živote LGBTI osoba u našem društvu.

Prema riječima Mrdaka, na polju informacionog društva i medija, period između dva pododbora bio je veoma značajan. „Nakon konsultacija i stručnog razmatranja, Zakon o medijima i Zakon o javnom servisu usvojeni su u julu 2020. godine. Crna Gora nastavlja sa naporima na unapređenju medijskog sektora, posebno u elektronskim medijima. Vjerujem da će Crna Gora usvajanjem zakona o audio-vizuelnim medijskim uslugama uspostaviti moderno i dobro regulisano okruženje za medije po najvišim međunarodnim standardima“, dodao je on.

Osvrnuo se i na ove sedmice objavljen godišnji izvještaj Evropske komisije, daje sveobuhvatnu ocjenu napretka postignutog u reformskim procesima i notira određene izazove sa kojima se Crna Gora suočava u nekoliko područja koja će ostati pitanje od najvećeg značaja u našem daljem radu.

Zamjenica šefa Jedinice za Crnu Goru u Generalnoj direkciji za susjedsku politiku i pregovore o proširenju Barbara Hesus-Žimeno istakla je da je Podobor prilika za diskusiju o napretku Crne Gore u pogledu slobode kretanja radnika (poglavlje 2), informacionom društvu i medijima (poglavlje 10), socijalnoj politici i zapošljavanju (poglavlje 19), nauci i istraživanju (poglavlje 25) i obrazovanju i kulturi (poglavlje 26), u kontekstu pandemije COVID-19, napomenuvši da se radi o važnim oblastima za crnogorske građane.

Ona je kazala da izvještaj Evropske komisije o Crnoj Gori, koji je objavljen ove sedmice zajedno sa paketom proširenja, pruža detaljan pregled stanja i jasnu mapu puta za napredak na putu EU, na kom je naredna prekretnica ispunjavanje privremenih mjerila za poglavlja vladavine prava 23 i 24.

Ponovila je snažnu posvećenost Evropske komisije Zapadnom Balkanu i Crnoj Gori, dodajući da prva tranša od 60 miliona eura makrofinansijske pomoći Crnoj Gori, predviđena IPA budžetska podrška i usvajanje Ekonomskog i Investicionog plana za Zapadni Balkan pokazuje podršku EU socijalno-ekonomskom oporavku regiona. Takođe je naglasila da će rješavanje ovih pitanja zahtijevati funkcionalnu javnu upravu, blisku međuresorsku koordinaciju i saradnju sa svim zainteresovanim stranama, kao i nadogradnju dostignuća iz prethodnih godina.

SEKTOR ZA INFORMISANJE JAVNOSTI O EVROPSKOJ UNIJI I PROCESU PRISTUPANJA EVROPSKOJ UNIJI
GENERALNI SEKRETARIJAT VLADE CRNE GORE

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?