Pažnja: Sadržaj ove stranice je dio arhivskog sadržaja i odnosi se na prethodne sazive Vlade Crne Gore. Moguće je da su informacije zastarjele ili nerelevantne.
Arhiva

Ministarstvo rada i socijalnog staranja je obezbijedilo sredstva za isplatu materijalnih davanja iz socijalne i dječje zaštite za septembar 2020. godine u iznosu od 7,095,987.18 eura

Objavljeno: 15.10.2020. 17:45 Autor: mrss
Isplata materijalnih davanja iz socijalne i dječje zaštite počeće u petak, 16.10.2020. godine.

Za korisnike materijalnog obezbjeđenja boraca i ličnu i porodičnu invalidninu izdvojeno je 433,860.32 eura.

Za korisnike materijalnog obezbjeđenja izdvojeno je 840,351.47 eura, dok je za korisnike dodatka za djecu izdvojeno 374,536.73 eura.

U skladu sa Uredbom o načinu ostvarivanja prava raseljenih lica iz bivših jugoslovenskih republika i interno raseljenih lica sa Kosova koja borave u Crnoj Gori izdvojeno je za troškove sahrane 18,436.00 eura.

Za pravo na dodatak za njegu i pomoć izdvojeno je 1,440,331.46 eura, a za pravo na ličnu invalidninu 518,218.15 eura.

Naknada roditelju ili staratelju lica koje je korisnik lične invalidnine 494,888.02 eura.

Za smještaj u ustanovama socijalne i dječje zaštite obezbijeđeno je 133,765.04 eura, a za smještaj u ustanovama van Crne Gore izdvojeno 17,546.80 eura, za korisnike porodičnog smještaja 124,940.74 eura.

Za troškove ishrane djece u predškolskim ustanovama 49,959.00 eura.

Za korisnike refundacije za porodiljsko odsustvo izdvojeno je 1,673,430.09 eura.

Naknada po osnovu rođenja troje ili više djece u skladu sa Zakonom i izvršenju Odluke Ustavnog suda Crne Gore 513,154.20 eura.

Za uplatu doprinosa korisnicama nakande po osnovu rođenja troje ili više djece 128,717.68 eura.

Za povlastice na putovanje lica sa invaliditetom izdvojeno je 333,784.80 eura.

Za potrebe lica smještenih u azilu izdvojeno je 66.68 eura.
Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?