Pažnja: Sadržaj ove stranice je dio arhivskog sadržaja i odnosi se na prethodne sazive Vlade Crne Gore. Moguće je da su informacije zastarjele ili nerelevantne.
Arhiva

Javni poziv za raspodjelu uvoznih preferencijalnih kvota definisanih SSP-om

Objavljeno: 30.10.2020. 13:15 Autor: MPRR
Na osnovu člana 33 stav 7 Zakona o uređenju tržišta poljoprivrednih proizvoda („Službeni list CG“ br. 51/17), a u vezi sa članom 3 Pravilnika o postupku i uslovima za raspodjelu preferencijalnih carinskih kvota za uvoz poljoprivrednih proizvoda („Službeni list CG“ br. 2/19), Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja o b j a v lj u j e 

JAVNI POZIV 
ZA RASPODJELU UVOZNIH PREFERENCIJALNIH CARINSKIH KVOTA ZA POLJOPRIVREDNE PROIZVODE PREMA POTVRĐENOM ZAKONU O RATIFIKACIJI SPORAZUMA O STABILIZACIJI I PRIDRUŽIVANJU IZMEĐU EVROPSKIH ZAJEDNICA I NJIHOVIH DRŽAVA ČLANICA, S JEDNE STRANE I REPUBLIKE CRNE GORE, S DRUGE STRANE

I
Pozivaju se zainteresovana pravna lica registrovana za obavljanje spoljnotrgovinske djelatnosti (u daljem tekstu: uvoznik) da zahtjev za raspodjelu uvoznih preferencijalnih carinskih kvota za poljoprivredne proizvode prema potvrđenom Zakonu o ratifikaciji sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Evropskih zajednica i njihovih država članica, s jedne strane i Republike Crne Gore, s druge strane, dostave od 02. novembra 2020. godine do 27. novembra 2020. godine.

II
Proizvodi koji su predmet raspodjele kvota i količina kvota:

Naziv proizvoda

Šifra kvote

Tarifna oznaka proizvoda

Količina

Pileće meso

090060

02071190, 02071290, 02071310, 02071330, 02071360, 02071399, 02071410, 02071430, 02071450, 02071460, 02071499

500 t

Prerađevine od mesa

090062

16022090, 16023211, 16023219, 16023230, 16023290, 16024110, 16024915, 16024930, 16025031, 16025095

130 t

Mineralna voda i gazirana voda

090065

220110

240.000 lit

Obična prirodna voda u ambalaži

090066

2201900010

430.000 lit

Voda, uključujući mineralnu vodu i gaziranu vodu sa dodatkom šećera

090067

2202

810.000 lit

Kvalitetno pjenušavo vino,

Vino od svježeg grožđa

090006

220410

220421

3.500 hl

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?