Pažnja: Sadržaj ove stranice je dio arhivskog sadržaja i odnosi se na prethodne sazive Vlade Crne Gore. Moguće je da su informacije zastarjele ili nerelevantne.
Arhiva

Konačna Rang lista stipendista Ministarstva za doktorska istraživanja na univerzitetima u Crnoj Gori u 2020. godini čiji su projekti doktorskog istraživanja ugovoreni za finansiranje

Objavljeno: 18.11.2020. 19:34 Autor: Ministarstvo nauke

Nakon objavljivanja Rang liste odobrenih stipendija za doktorska istraživanja od 14. septembra 2020. godine (https://mna.gov.me/vijesti/232930/Rezultati-Konkursa-Ministarstvo-stipendira-novih-15-doktoranada-na-univerzitetima-u-Crnoj-Gori.html), Ministarstvo nauke je stupilo u pregovore sa svim kandidatima sa ove liste.

S obzirom da dva kandidata nijesu bila u mogućnosti da dostave potrebna dokumenta za zaključivanje ugovora o stipendiji, Ministarstvo je za njih donijelo rješenja o odbijanju i stupilo u pregovore sa sljedećim kandidatima sa liste pozitivno ocijenjeih prijava projekata, koji su prihvatili stipendiju Ministarstva i dostavili svu potrebnu dokumentaciju za zaključivanje ugovora o stipendiji. Ugovori o dodjeli stipendija za doktorska istraživanja u Crnoj Gori zaključeni su između Ministarstva nauke i ustanova – podnosilaca prijava projekata tj. institucija domaćina stipendista i stipendista.

Konačnu Rang listu stipendista za doktorska istraživanja na univerzitetima u Crnoj Gori u 2020. godini čiji su projekti doktorskog istraživanja ugovoreni za finansiranje možete vidjeti OVDJE.


Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?