Adžić: MUP će pružati punu podršku izbjeglicama i jačati saradnju sa NVO

Objavljeno: 21.06.2022. 12:05 Autor: Ministarstvo unutrašnjih poslova

Ministar Filip Adžić je danas, prilikom otvaranja kancelarije Građanske alijanse za pružanje pravne pomoći u Baru, saopštio da je Crna Gora već pokazala veliku posvećenost podršci licima koja su došla iz ratom pogođene Ukrajine.  Odnos države prema ovoj teškoj situaciji pokazatelj je da smo  posvećeni kako ispunjavanju preuzetih međunarodnih obaveza tako  i onome što smatramo  moralnom i ljudskom dužnošću.

 “Želim da istaknem da sam ponosan na pojedince u Crnoj Gori koji su pokazali visok stepen empatije, ali i na institucije koje su uložile značajne napore kako bi sva lica u nevolji dobila adekvatnu pomoć”, kazao je ministar. Cilj nam je bio da svi oni koji su bili primorani da napuste svoju domovinu, u Crnoj Gori nađu utočište i imaju dostojanstven tretman.

ministar Adžić u Baru

Današnje otvaranje kancelarije Građanske alijanse u Baru dodatan je prilog zalaganjima koje i nevladin sektor čini kada je u pitanju pružanje pomoći i podrške licima iz Ukrajine. Dobra saradnja koju MUP ima sa Građanskom alijansom dodatno je osnažena i očekujem da će se u narednom periodu intenzivirati u cilju efikasnijeg ostvarivanja prava ovih lica, poručio je Adžić.

Jednako tako, na ovom planu, važna nam je podrška međunarodnih partnera, UN agencija i Evropske unije. Naš zajednički rad predstavlja primjer  kako se na odgovoran i human način odnositi prema situaciji u Ukrajini, ne samo deklarativno, već suštinski, zaključio  je Adžić.

ministar Adžić u Baru

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?