dr Agron Ibrahimi

Državni sekretar

Dr Agron Ibrahimi rođen je 1983. godine u Baru. Osnovnu i srednju školu završio je u Ulcinju. Diplomu Magistra ekonomskih nauka stekao je na Univerzitetu Crne Gore, a doktorske studije završio je 2017. godine na Fakultetu ekonomije i informacionih tehnologija, Evropskog Univerziteta u Tirani.

Radno iskustvo počinje da stiče 2007. godine u Sekretarijatu za finansije i budžet Opštine Ulcinj, gdje je u periodu od 2009. do 2011. godine bio Rukovodilac Odjeljenja za finansije, a od oktobra 2011. do maja 2014. godine pokrivao je mjesto Sekretara Sekretarijata za finansije i budžet. U periodu od 2014. do 2018. godine bio je Rukovodilac Odjeljenja za finansije, a od jula 2018. godine bio je vršilac dužnosti Sekretara Sekretarijata za privredu i ekonomski razvoj Opštine Ulcinj. Dr Ibrahimi je, pored bogatog radnog iskustva u lokalnoj samoupravi, od 2018. i 2021. godine profesor i saradnik na Specijalističkim i Master studijama Univerziteta Crne Gore, Univerziteta Mediteran, kao i Univerziteta u Skadru.

Pored učešća u mnogobrojnim međunarodnim stručnim programima, seminarima i konferencijama,  dr Ibrahimi je od 2018. godine član Asocijacije menadžera Crne Gore, a u periodu od 2015. do 2016. godine bio je član Asocijacije ekonomista Sjedinjenih Američkih Država.

Govori engleski, njemački i italijanski jezik.

Dr Agron Ibrahimi je oženjen, otac dvoje djece.

Kontakt

dr Agron Ibrahimi

Državni sekretar
Telefon:
+382 20 242 835