Pažnja: Sadržaj ove stranice je dio arhivskog sadržaja i odnosi se na prethodne sazive Vlade Crne Gore. Moguće je da su informacije zastarjele ili nerelevantne.
Arhiva

Aribražni sud odbacuje sve tužbene zahtjeve koje je Addiko Bank AG podnijela protiv Vlade Crne Gore

Objavljeno: 26.11.2021. 09:06 Autor: Ministarstvo finansija i socijalnog staranja

Arbitražni sud konstituisan u skladu sa Pravilima Međunarodnog centra za rješavanje investicionih sporova - ICSID (dio Svjetske banke) odbacio je navode Addiko Bank AG da Zakon o konverziji kredita u švajcarskim francima u eure iz 2015. godine (s izmjenama i dopunama iz avgusta 2016. godine) predstavlja povredu međunarodno-pravnih obaveza Crne Gore po osnovu Bilateralnog investicionog sporazuma između Republike Austrije i bivše Republike Jugoslavije (čiji je Crna Gora pravni sljedbenik). 

Pošto je utvrdio da ima nadležnost za rješavanje tužbenih zahtjeva koje je istakla Addiko Bank AG, Arbitražni sud je u cjelosti odbacio sve zahtjeve i naložio banci da u roku od 30 dana Crnoj Gori nadoknadi 70% troškova kojima je država bila izložena kako bi se branila u arbitražnom postupku. 

Crna Gora je Zakon o konverziji iz 2015. godine usvojila zbog ozbiljnih finansijskih teškoća sa kojima su se suočili građani Crne Gore usljed iznenadnog i finansijski nedostupnog porasta iznosa, koje je trebalo otplatiti po osnovu kredita u švajcarskim francima, nakon naglog skoka švajcarskog franka u odnosu na euro 2015. godine. Arbitražni sud ICSID utvrdio je da Zakon o konverziji predstavlja opravdan i srazmjeran odgovor države Crne Gore, koja je kao cilj javne politike imala ublažavanje finansijskih teškoća, kojima su bili izloženi korisnici kredita u švajcarskim francima. 

Imajući u vidu da je ovaj postupak sve do formalnog okončanja označen stepenom tajnosti interno, Ministarstvo finansija i socijalnog staranja u ovoj fazi ne može da saopštava više detalja.

Tagovi

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?