Boban Jovović

državni sekretar

 Boban Jovović je državni sekretar u Ministarstvu javne uprave od februara 2023. godine.

Osnovnu školu i gimnaziju je završio u Nikšiću. Diplomirao je ekonomiju javnog sektora na Ekonomskom fakultetu Univerziteta Crne Gore.

Svoju profesionalnu karijeru započeo je 2012. godine kao mlađi unutrašnji revizor u Službi za unutrašnju reviziju Opštine Nikšić do 2017. godine. Od 2017. godine obavljao je poslove  mlađeg unutrašnjeg revizora u Odjeljenju za unutrašnju reviziju, Ministarstva javne uprave.

Od 2019. godine postavljen je za rukovodioca Odjeljenja za unutrašnju reviziju Ministarstva javne uprave.

Učesnik je mnogih, seminara, radionica i obuka na temu revizije. Posjeduje sertifikat  ovlašćeni unutrašnji revizor u javnom sektoru Crne Gore.

Govori engleski i ruski jezik.

Kontakt

Boban Jovović

državni sekretar
Adresa:
Rimski trg br 45