Crna Gora ima stabilne javne finansije i može da plaća sve obaveze

Objavljeno: 20.04.2021. 12:00 Autor: Ministarstvo finansija i socijalnog staranja

Kao posljedica nesporazuma i političkih spinova, prethodnih dana u javnosti su se pojavile netačne informacije o tome da smo od Evropske unije tražili da preuzme ili otplati dugovanja koja imamo prema kineskim povjeriocima. Naglašavamo da Crna Gora ima kapacitet da servisira sve svoje finansijske obaveze, ali i da jesmo i uvijek ćemo biti otvoreni za saradnju sa našim evropskim partnerima, kako bismo temeljnim analizama došli do najpovoljnijih mogućih uslova kada je riječ o finansiranju strateških projekata u Crnoj Gori, kakav je i auto-put.

U cilju istinitog informisanja, a povodom nedavnih spekulacija u javnosti o kreditu za izgradnju prve dionice autoputa koji je Crna Gora zaključila sa EXIM bankom, Ministarstvo finansija i socijalnog staranja još jednom ističe da su javne finansije Crne Gore održive. U Predlogu budžeta za 2021. godinu predvidjeli smo sredstva za otplatu i servisiranje svih kreditnih obaveza u ovoj godini. Crna Gora ima stabilne i održive javne finansije i može redovno finansirati sva svoja dugovanja i obaveze prema međunarodnim partnerima. To postižemo zahvaljujući pravovremenoj emisiji obveznica, ali i uvođenjem programskog budžeta koji je pomogao pri racionalizaciji i smanjenju nepotrebnih troškova. Planiramo da fiskalni deficit, sa nivoa od preko 10% u 2020, ove godine spustiti do nivoa od 3%, koliko je propisano Mastrihtskim kriterijumima. Zaključno sa 15. aprilom 2021, prihodi i rashodi državnog trezora su na nivou predviđenom predlogom budžeta predatom Skupštini na usvajanje. Bruto javni dug je na nivou od 97% BDP-a (smanjenje sa 105% iz decembra 2020), dok je neto javni dug na nivou od 85% (smanjenje sa 89% iz decembra 2020). 

Takođe, javne finansije su stabilne, osigurali smo likvidnost i ne vidimo potrebu za dodatnim zaduženjima ove, a vjerovatno ni sljedeće godine.

Cilj je da uvećamo, odnosno učvrstimo stepen integracije crnogorske ekonomije sa Evropskom unijom, uključujući izvore finansiranja, ostajući pri tome otvoreni za saradnju sa našim partnerima van EU. Crna Gora, kao članica NATO-a i sljedeći punopravni član evropske porodice, prirodno teži da bude održiva evropska ekonomija. Turizam, koji direktno utiče na skoro četvrtinu BDP-a, primarno je vezan za zemlje van EU. Isti je slučaj sa investicijama u privredi i sektoru nekretnina, kao i u infrastrukturnim projektima, koji su od fundamentalnog značaja za održivi razvoj. S tim u vezi, a imajući u vidu našu geografsku poziciju i strateške ciljeve, Crna Gora, prije svega kao evropska zemlja, treba da uspostavlja i razvija partnerske odnose u ovim oblastima i sa zemljama EU.

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?