Damjanović - Santander: Javna sredstva ulagati na optimalan način

Objavljeno: 22.06.2022. 13:57 Autor: Ministarstvo finansija

MINISTAR FINANSIJA U RAZGOVORU SA ŠEFOM PREDSTAVNIŠTVA UNICEF-A NAGLAŠAVA ZNAČAJ ODGOVORNE SOCIJALNE POLITIKE

fotografija u ministarstvu finansija

Odgovorna socijalna politika je u fokusu ove Vlade i Mnistarstva finansija (MF), koje podstiče i podržava realno i ciljano planiranje mjera u toj oblasti.

To je saopštio ministar finansija, mr Aleksandar Damjanović prilikom današnjeg susreta sa šefom predstavništva UNICEF-a u Crnoj Gori, Huanom Santanderom.

Santander je naglasio važnost ulaganja u ljudski kapital, kao i da je efektivan i efikasan sistem socijalne zaštite neophodan uslov za pravičan razvoj, podsjećajući na dosadašnje slabosti sistema.

"UNICEF se raduje nastavku saradnje s Ministarstvom finansija. Danas smo dogovorili da ćemo nastaviti da radimo da bismo obezbijedili da se javna sredstva ulažu na optimalan način, a da bismo osigurali pozitivne promjene u životu djece i porodica, fokusirajući se na najranjivije grupe", rekao je Santander.

Ministar Damjanović je istakao da Crna Gora ne izdvaja malo novca za socijalna davanja u odnosu na godišnji budžet i bruto-domaći proizvod (BDP), ali je problem što nema dobru politiku targetiranja onih kojima je pomoć najpotrebnija.

"Socijalna politika u oblasti prava djeteta je najosjetljiviji segment, a najvidljiviji kada ima problema. Pokušaćemo da, uz punu podršku UNICEF-a, napravimo iskorak jer uočavamo slabosti koje se ponavljaju kao opomena i u izvještajima za Crnu Goru", istakao je Damjanović.

Damjanović je napomenuo da će Vlada nastaviti dodjelu dodataka za djecu i isplatu za sve njih do punoljetstva, u skladu sa Zakonom o socijalnoj i dječjoj zaštiti, ukazujući da prema postojećem rješenju i najbogatiji slojevi stanovništva imaju pravo na ovu socijalnu podršku.

Sagovornici su saglasni da naredni korak bude formiranje tima, koji će prepoznati prioritete i zajedno raditi na bržem ostvarivanju rezultata.

sastanak sa UNICEF

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?