DOBROSUSJEDSKI ODNOSI PREDUSLOV REGIONALNOG EKONOMSKOG RAZVOJA

Objavljeno: 01.08.2022. 13:55 Autor: Ministarstvo finansija

Ministar finansija, mr Aleksandar Damjanović razgovarao je sa ambasadorom Bosne i Hercegovine u Crnoj Gori, Branimirom Jukićem o mogućnostima za intenzivniju saradnju dvije države, koju već karakterišu dobrosusjedski odnosi i obostrana težnja evropskim integracijama.

Prema mišljenju ambasadora Jukića, Crna Gora, od svih  država regiona, ima najveće šanse da bude sljedeća članica Evropske unije, što, kako tumači,  može biti dobra refleksija na integracioni put ostalih država, pa i Bosne i Hercegovine.

Predmet otvorenog razgovora bili su i zajednički carinski prelazi, uz akcenat na aktivnosti koje je potrebno sprovesti za brže otvaranje integrisanih graničnih prelaza na putnom pravcu Trebinje-Herceg Novi, u Klobuku i Zupcima.

Tokom razgovora koji je protekao u prijateljskom tonu, analizirana je saradnja u postojećim regionalnim inicijativama, kao što su CEFTA (Centralnoevropski ugovor o slobodnoj trgovini) i  RCC (Savjet za regionalnu saradnju), Berlinski proces, kao i potencijalnim, kakva je Otvoreni Balkan.

Prema zajedničkoj ocjeni, u narednom periodu trebalo bi raditi na modernizaciji putnog pravca Podgorica-Sarajevo, kao i na raznovrsnosti ponude u turizmu, koja bi doprinijela većoj fluktuaciji gostiju iz jedne u drugu zemlju tokom cijele kalendarske godine.

Iako su odnosi dvije države u kontinuitetu prijateljski, ojačani zajedničkim spoljnopolitičkim prioritetima, prepoznat je prostor za napredak u konkretnoj bilateralnoj saradnji, kroz ključne oblasti - energetiku, saobraćaj i turizam, kao  i veću trgovinsku razmjenu.

Budući da je značajan broj otvorenih pitanja od obostranog interesa, sagovornici su saglasni da bi, u bliskoj budućnosti, bilo korisno organizovati sastanak na najvišem nivou, u vidu zajedničke sjednice dviju vlada, gdje bi sa punom pažnjom bili sagledani partnerski ciljevi.

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?