Državni sekretar Miljanić na ministarskom sastanku u okviru Berlinskog procesa

Objavljeno: 30.06.2021. 09:03 Autor: Ministarstvo unutrašnjih poslova

Borba protiv korupcije je u fokusu Vlade Crne Gore, i svoje aktivnosti usmjerava u pravcu stvaranja efikasnih mehanizama u cilju ostvarivanja ovog prioriteta, saopštio je državni sekretar u Ministarstvu unutrašnjih poslova Zoran Miljanić na sastanku ministara unutrašnjih poslova u okviru Berlinskog procesa.

Državni sekretar se osvrnuo na aktivnosti Vlade, koja je više puta pokazala spremnost i odlučnost  za beskompromisnu borbu protiv korupcije na svim nivoima.  Od  posebnog značaja je formiranje Nacionalnog savjeta za borbu protiv korupcije na visokom nivou, kao i donošenje novog Zakona o unutrašnjim poslovima, izrada i usvajanje Mape puta za borbu protiv korupcije i ilegalnih finansijskih tokova, kao i  potpisivanje Memoranduma o saradnji između Nacionalnog savjeta za borbu protiv korupcije na visokom nivou, Ministarstva unutrašnjih poslova i Uprave policije, saopštio je državni sekretar. Navedeno će,  uz strateški okvir koji je u izradi, doprinijeti sistemskoj borbi protiv izazova u ovoj oblasti.

Na sastanku je bilo riječi i o upravljanju migracijama, i konstatovano da, iako je tokom 2020.godine, zbog pandemije koronavirusa, došlo do smanjenja broja registrovanih migranata za skoro 60 procenata u odnosu na 2019, migraciona ruta koja preko Albanije i Crne Gore vodi prema Bosni i Hercegovini  i dalje prema Evropskoj uniji , i dalje je aktivna i trpi značajan migracioni pritisak.   Od početka tekuće godine, ponovo je primjetan trend rasta broja registrovanih migranata, i to u najvećoj mjeri sa područja Bliskog Istoka i Sjevera Afrike. Jedno od aktuelnih pitanja u ovoj oblasti je  uspostavljanje elektronskog sistema identifikacije migranata.

Kada je u pitanju povratak migranata u matičnu zemlju, postoje poteškoće u vezi  utvrđivanja identiteta i obezbjeđivanja putnih isprava. U cilju prevazilaženja ovog problema,  bilo bi veoma korisno organizovanje zajedničkih povrataka, kao i potpisivanje Sporazuma o readmisiji sa zemljama porijekla, tj. državama iz kojih dolaze migranti, saopšteno je na sastanku.

Zaključeno je da je neophodan regionalni pristup upravljanju mješovitim migracionim tokovima sa posebnim akcentom na zaštitu ljudskih prava, kao i pronalaženje zajedničkih mehanizama za efikasan povratak migranata sa nezakonitim boravkom.

Za Crnu Goru je Berlinski proces od izuzetnog značaja, jer doprinosi međusobnom povezivanju  i  saradnji zemalja Zapadnog Balkana, te ćemo ostati posvećeni saradnji kroz ovu inicjativu, zaključio je Miljanić.

Učesnicima sastanka obratili su se Margaritas Šinas, potpredsjednik Evropske komisije, Priti Patel, ministarka unutrašnjih poslova Velike Britanije, Štefan Majer, državni sekretar u Ministarstvu unutrašnjih poslova SR Njemačke i drugi visoki zvaničnici država Evropske unije i regiona.

Gradimo povjerenje!

Tagovi

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?