Edukacijom protiv diskriminacije

Objavljeno: 01.07.2021. 08:00 Autor: Ministarstvo pravde, ljudskih i manjinskih prava

Predstavnica Direktorata za zaštitu i jednakost lica sa invalidietom, v.d. generalne direktorice Aleksandra Popović, otvorila je trening Saveza slijepih Crne Gore, koji je realizovan u sklopu projekta: “Vrijeme je da kažemo NE diskriminaciji osoba oštećenog vida“. Ovaj projekat je finansijski podržan od strane Ministarstva pravde, ljudskih i manjinskih prava Crne Gore, a njegov cilj je da podigne i unaprijedi nivo znanja o poštovanju ljudskih prava i suzbije i ublaži diskriminaciju osoba oštećenog vida.

Putem istraživanja koje je sprovedeno od strane Saveza slijepih Crne Gore, na temu “Diskriminacija OSI”, ispitanici su pokazali izuzetno nizak stepen znanja o diskriminaciji, pa je time i prepoznavanje iste na jako niskom nivou. Prema riječima Popović, ovakve vrste treninga su važne iz razloga jer postoji mali broj pokrenutih postupaka diskriminacije, što na neki način može ukazati na nedovoljno poznavanje mehanizama zaštite.

“Sagledavanjem ovih činjenica, ne iznenađuje što se osobe s invaliditetom teško odlučuju za pokretanje postupaka za zaštitu od diskriminacije. U prilog tome je i konstatacija UN Komiteta za prava osoba sa invaliditetom, da postoji mali broj primjedbi zasnovanih na diskriminaciji, što može ukazati na nedovoljnu upućenost među OSI o pravima iz Konvencije i raspoloživim mjerama koje se tiču primjedbu u vezi sa diskriminacijom.“

Ona je objasnila da je sve navedeno takođe u skladu sa preporukom Komiteta da se preduzmu mjere podizanja svijesti, kako bi se podstaklao da osobe sa invaliditetom prijave diskriminaciju, te da im se obezbijedi pristup dostupnim informacijama o svojima pravima.

Ona je na kraju treninga podsjetila da je portal Vlade Crne Gore od nedavno pristupačan na način što je dostupan licima sa oštećenjem vida, pomoću aplikacije pročitaj mi.

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?