Evropska destinacija izvrsnosti (EDEN) 2022.

Objavljeno: 07.05.2021. 12:25 Autor: Ministarstvo ekonomskog razvoja

Evropska komisija je 22. aprila 2021. godine pokrenula takmičenje Evropska destinacija izvrsnosti 2022. Cilj inicijative je nagraditi najbolja dostignuća u održivom turizmu i zelenoj tranziciji u manjim destinacijama širom Evrope.

Evropska komisija je prvi put predstavila EDEN 2007. godine kao inicijativu za nagrađivanje netradicionalnih, novih održivih turističkih destinacija u Evropi. Da bi se takmičile za titulu Evropske destinacije izvrsnosti 2022. godine, od destinacija se traži da pokažu svoje najbolje prakse u održivom turizmu i zelenoj tranziciji.

Takmičenje je otvoreno za turističke destinacije iz država EU, ali i destinacije iz država koje nijesu članice EU, pod uslovom da države učestvuju u programu COSME. Takmičenje je namijenjeno manjim turističkim destinacijama kako bi pokazale svoja dostignuća u održivosti i inspirisala druge turističke destinacije.

Rok za online prijave je 16. jun 2021. godine do 17:00 CET.

Dodatne informacije o takmičenju su dostupne na web stranici https://ec.europa.eu/growth/content/new-european-destination-excellence-2022-competition-launched_en

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?