Zorka Kordić

Glavna pregovaračica Crne Gore sa Evropskom unijom

Zorka Kordić je rođena u Kotoru 1981. godine. Magistarske studije za međunarodne odnose i međunarodnu zaštitu ljudskih prava pohađala je na Italijanskom institutu za međunarodne organizacije SIOI u Rimu, specijalizovanom za prijem italijanskih diplomata u službu. Četvorogodišnji studij engleskog jezika i književnosti, s italijanskim kao drugim jezikom, završila je 2005. na Filozofskom fakultetu u Nikšiću, a usavršavanje više stranih jezika nastavila na renomiranim institutima u Rimu, Moskvi i Briselu. Tečno govori engleski, francuski, italijanski i ruski jezik, uz poznavanje osnova njemačkog jezika.

Diplomatsku karijeru je započela u Ministarstvu vanjskih poslova 2010. godine
, čemu je prethodio jednogodišnji angažman pri Predsjedništvu savjeta ministara Republike Italije - u Službi za međunarodne odnose Više škole državne uprave u Rimu, a zatim i stažiranje u Ambasadi Crne Gore u Rimu. U Ministarstvu vanjskih poslova je prvo radila u Generalnom direktoratu za konzularne poslove i dijasporu, uz kraći diplomatski angažman u Ambasadi Crne Gore u Londonu 2012. godine. Po formiranju strukture za pregovore Crne Gore s EU, rad nastavlja u Kancelariji glavnog pregovarača u okviru Ministarstva vanjskih poslova i evropskih integracija i paralelno kao sekretarka radnih grupa za vođenje pregovora s Evropskom unijom za 17. poglavlje Ekonomska i monetarna unija i 9. poglavlje Finansijske usluge.

Za generalnu direktoricu za koordinaciju strategija u Ministarstvu evropskih poslova imenovana je aprila 2017, nakon diplomatske službe u Misiji Crne Gore pri Evropskoj uniji u Briselu.

Unapređenjem kvaliteta strateških dokumenata Vlade i sistema planiranja politika bavi se od 2017. godine. Ko-autorka je Metodologije razvijanja politika, izrade i praćenja sprovođenja strateških dokumenata, koja predstavlja okosnicu reforme sistema strateškog planiranja u Crnoj Gori i koordinacije javnih politika.

Od 2018. godine je pomoćnica generalnog sekretara Vlade za koordinaciju strategija, a od početka 2020. i pregovarač u pristupnim pregovorima s EU za poglavlje 25 – Nauka i istraživanje.

Kao dio pregovaračke strukture za pristupne pregovore Crne Gore s EU u svojstvu pregovaračice za nauku i inovacije predstavnica je Crne Gore u ERAC – Strateškom savjetodavnom odboru Savjeta EU za istraživanje i inovacije.