Intenzivnija saradnja Američke privredne komore i Ministarstva zdravlja u okviru programa „Rule of Dialogue – Vladavina dijaloga“

Objavljeno: 29.06.2022. 12:00 Autor: PR Služba Ministarstva zdravlja

Ministarstvo zdravlja i Američka privredna komora potpisali su Memorandum o saradnji u okviru novog programa Komore pod nazivom „Rule of Dialogue – Vladavina dijaloga“. Memorandum su potpisali ministar zdravlja Dragoslav Šćekić i predsjednica Upravnog odbora Američke privredne komore Svetlana Vuksanović. 

Ministar zdravlja Dragoslav Šćekić rekao je da ga raduje nastavak saradnje sa Američkom privrednom komorom koja će se formalno produžiti i potpisivanjem ovog Memoranduma.

Poručio je da Američka privredna komora u Ministarstvu zdravlja ima sigurnog partnera koji snažno podržava intenzivnu saradnju u cilju unapređenja poslovnog ambijenta, zasnovanog na vladavini prava i jednakim šansama.

„Vjerujem da kao društvo i zajednica oblast zdravlja svi držimo visoko na listi prioriteta jer samo zdravo društvo može doprinositi razvoju i biti okosnica prosperiteta i napretka zemlje u svim njenim oblastima. Naš cilj je jačanje javnog zdravstvenog sistema u svim segmentima koji će za ishod imati pacijenta i njegove potrebe kao imperativ, ali i kadrovsko i infrastrukturno osposobljavanje kao podsticaj za radno okruženje kakvu ova oblast zaista zaslužuje“, rekao je Šćekić.

Šćekić je dodao i da će pomoć Američke privredne komore dobro doći, jer se, kako je naveo, u narednom periodu očekuje izmjena regulative u određenim oblastima.

„Dijalog i sugestije kroz dalju saradnju sa Američkom privrednom komorom učiniće taj posao lakšim, a ciljeve ministarstva dostižnim i brže ostvarljivim“, poručio je Šćekić.

Vuksanović je poručila da je potpisivanje Memoranduma još jedan korak ka boljoj saradnji u cilju  unaprijeđenja poslovnog ambijenta navodeći da je mnogo oblasti u kojima Komora i Ministarstvo mogu sarađivati.

„Ovim Memorandumom Američka privredna komora i Ministarstvo zdravlja otvaraju prostor za saradnju u sveukupnom jačanju javnog zdravlja, unapređenju politika i mjera za obezbjeđivanje kvaliteta, bezbjednosti i efikasnosti ljekova. Zajednički možemo raditi na daljoj modernizaciji zdravstva, koncipiranju regulativa značajnih za poslovni ambijent u domenu zdravstvene zaštite i ljekova, a sve zarad stvaranja agilnijeg i održivog zdravstvenog sistema, u čijem osnovu stoji inovacija. Vjerujem da iskustva članica komore mogu pomoći da se unaprijedi upotreba digitalnih tehnologija u crnogorskom zdravstvenom sistemu, kroz korišćenje telemedicine, personalizovanu i preciznu medicinu i slično,“ objasnila je Vuksanović.

Memorandum o saradnji potpisan je u okviru programa Američke privredne komore pod nazivom „Rule of Dialogue – Vladavina dijaloga“.  Cilj ovog programa je da se pravovremenim, kontinuiranim, kvalitetnim i otvorenim dijalogom dođe do podizanje nivoa uzajamnog razumijevanja između privatnog i javnog sektora. 

Važno je u ranoj fazi uključiti poslovnu zajednicu u procedure izrade zakona i drugih propisa i konsultovati je prilikom kreiranja politika koje imaju uticaja na poslovno okruženje. Tako već na samom početku eliminišemo biznis barijere i zajedno učestvujemo u stvaranju predvidljivog i transparentnog poslovnog ambijenta zasnovanog na vladavini prava. Takvo okruženje  predstavlja osnov za privlačenje renomiranih investitora iz SAD-a i zemalja Evropske unije, poručila je Vuksanović.

Podsjećamo da je 6. juna na događaju “Otvoreno sa Premijerom” potpisan krovni Memorandum o saradnji na programu „Rule of Dialogue – Vladavina dijaloga“ između Vlade Crne Gore i Američke privredne komore, te da će Američka privredna komora potpisati posebne Memorandume o saradnji sa relevantnim ministarstvima u Vladi kojima će biti precizno definisane oblasti saradnje i ključne zajedničke aktivnosti u okviru programa „Rule of Dialogue – Vladavina dijaloga“.

Galerija

gallery.media[0].alt
1/1 Foto: PR Služba Ministarstva zdravlja
Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?