Istraživanje Misije OEBS-a: Tri četvrtine građana policiju doživljava pozitivnije nego prošle godine

Objavljeno: 19.11.2021. 15:59 Autor: Uprava policije

Oko tri četvrtine crnogorskih građana pripadnike Uprave policije percipira pozitivnije u odnosu na prethodnu godinu, čak 41% crnogorskih građana tvrdi da je u prethodnih 12 mjeseci policija doživjela promjene na bolje, pokazalo je istraživanje koje je za potrebe Uprave policije naručila Misija OEBS-a u Crnoj Gori, uz podršku DeFacto Consultancy agencije.

Ispitivanje, koje je danas predstavljeno predstavnicima Ministarstva unutrašnjih poslova i Uprave policije, sprovedeno je u periodu od 29. septembra do 17. oktobra ove godine, na nacionalno reprezentativnom uzorku od 1.002 ispitanika. Predstavlja treće uzastopno istraživanje na temu percepcije policije u Crnoj Gori, nakon što su prva dva sprovedena krajem 2019. i 2020. godine.

Rezultati istraživanja pokazuju da se Uprava policije nalazi na trećem mjestu po nivou povjerenja, odmah iza vjerskih institucija i Vojske Crne Gore, a zbirno joj vjeruje 53.9% ispitanika. Gotovo dvije trećine ispitanika, 7.7% više u odnosu na prethodnu godinu, tvrdi da policija sarađuje sa građanima u njihovoj zajednici, što se odrazilo i na porast broja onih koji se u svojoj zajednici osjećaju bezbjedno na 82.1%. Sve je to uticalo i na povećanje broja ispitanika (68.6%) koji bezbjednosnu situaciju u Crnoj Gori opisuju povoljno. Pripadnost etničkoj zajednici više nije indikator negativnog stava prema policiji.

Prosječan crnogorski policajac se percipira bolje nego prošle godine – 74.5% ispitanika smatra da službenike policije odlikuje pristojnost, 70.2% komunikativnost, 66.3% volja da pomognu. Tri od pet ispitanika navodi da crnogorska policija služi kao servis građana, dok 52.1% smatra da je policija adekvatno osposobljena. Prema nalazima istraživanja, policija je najefikasnija u oblasti zaštite bezbjednosti građana (59.9%), upravljanja i bezbjednosti granice (53.5%) i bezbjednosti u saobraćaju (50.3%).

Sigurnost, bezbjednost i mir su prve asocijacije na policiju. U odnosu na prethodnu godinu, značajnije raste zadovoljstvo oblastima koje su vezane za borbu protiv kriminala, korupcije i trgovine narkoticima. Istraživanje je, takođe, pokazalo da su trgovina drogom, narkomanija i korupcija tri najveće bezbjednosne prijetnje za Crnu Goru. 

Takođe, nalazi istraživanja pokazuju da 84.3% ispitane populacije smatra da su žene i muškarci jednako sposobni za obavljenje aktivnosti iz domena policijske službe, što je rezultat gotovo istovjetan prošlogodišnjem. U odnosu na prošlogodišnje istraživanje, evidentan je porast nivoa informisanosti građana – sa 39.8% na 55.4%.

Istraživanje na temu percepcije policije u Crnoj Gori sprovedeno je kako bi dalo odgovor na pitanje kakvi su stavovi građana Crne Gore o policiji kao instituciji, njenim službenicima i aktivnostima koje policija sprovodi.

Nalazi će služiti novom rukovodstvu Uprave policije radi daljeg razvijanja profesionalne i demokratske policijske službe, koja uživa povjerenje građana i koja ima neophodne kapacitete da efikasno otkriva krivična djela korupcije i organizovanog kriminala, te utiče na povećanje bezbjednosti u lokalnoj tajednici.

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?