ITALIJA - Milena Šofranac Ljubojević, karijerni diplomata sa značajnim iskustvom i znanjem

Objavljeno: 14.10.2021. 13:56

Ideja koja zahtijeva vrijeme i strateški odnos o profesionalizaciji naše diplomatsko-konzularne mreže pretočena u obećanje na početku mandata ministra vanjskih poslova Đorđa Radulovića, sa prvim imenovanjima karijernih diplomata dobija konkretne obrise.

Stav da bi državu trebalo da predstavljaju državni službenici koji su obučeni i duži niz godina rade na diplomatskim poslovima, svojom biografijom dokazuje buduća ambasadorka Crne Gore u Republici Italiji.

Milena Šofranac Ljubojević je karijerni diplomata, koja je profesionalni angažman u Ministarstvu vanjskih poslova započela 2010. godine. Diplomu magistra političkih nauka stekla je u Rimu, na Fakultetu političkih nauka Univerziteta „La Sapienza“, jednom od najvećih i najuglednijih na evropskom kontinentu.

Prije imenovanja za ambasadorku Crne Gore u Rimu, Šofranac Ljubojević je od 2019. bila na poziciji direktorice Direkcije za OEBS i Savjet Evrope u Generalnom direktoratu za multilateralne poslove u Ministarstvu vanjskih poslova. Višegodišnje profesionalno iskustvo u inostranstvu stekla je kao II sekretar u Ambasadi Crne Gore u Kraljevini Belgiji od 2015-2019. godine, odakle Crna Gora na nerezidentnom nivou pokriva Kraljevinu Holandiju i Veliko Vojvodstvo Luksemburg, što podrazumijeva bilateralnu, političku i konzularnu saradnju sa tri zemlje Beneluksa, kao i intenzivne kontakte sa udruženjima iseljenika Crne Gore.

Radila je i kao II sekretar u Direkciji za NATO u Generalnom direktoratu za NATO i politiku odbrane od 2011-2015, u tadašnjem Ministarstvu vanjskih poslova i evropskih integracija i bila je član Nacionalne pregovaračke grupe za proces pristupanja Evropskoj uniji, odnosno sekretar radne grupe za poglavlje 31 – Zajednička vanjska i bezbjednosna politika Evropske unije.

Profesionalnu karijeru je započela u Generalnom direktoratu za konzularne poslove i dijasporu 2010, a prethodno je, nakon završenih studija, sa odličnim znanjem italijanskog jezika, volontirala dvije godine u Ambasadi Crne Gore u Rimu, gdje je stekla prva znanja iz poslova u nadležnosti diplomatsko-konzularnog predstavništva.

Buduća ambasadorka Šofranac Ljubojević ima položen diplomatsko-konzularni ispit, kao i savjetnički (viši) diplomatsko-konzularni ispit, a osim italijanskog, govori engleski i francuski jezik. Tokom profesionalne karijere, usavršavala se u Sjedinjenim Američkim Državama i Njemačkoj na prestižnim obrazovnim institucijama.

Na početku mandata, ministar vanjskih poslova Đorđe Radulović je obećao da će raditi na izgradnji odgovorne i profesionalne diplomatsko-konzularne mreže u službi svih građana. Izborom novih ambasadora Crne Gore, dato obećanje ispunjava.


Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?