Izvještaj nakon poziva za konsultovanje zainteresovane javnosti povodom izrade Predloga Programa trgovinskih olakšica 2024-2026, sa Akcionim planom

Objavljeno: 08.07.2024. 07:27 Autor: Ministarstvo finansija

Na osnovu člana 13 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija („Službeni list CG”, broj 41/18), Ministarstvo finansija objavljuje:Izvještaj nakon poziva za konsultovanje zainteresovane javnosti povodom izrade Predloga Programa trgovinskih olakšica 2024-2026, sa Akcionim planom.

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?