Izvještaj o izvršenju budžeta Crne Gore januar - avgust 2021: Deficit za osam mjeseci smanjen na 1,2% BDP-a

Objavljeno: 04.10.2021. 10:08 Autor: Ministarstvo finansija i socijalnog staranja

Suficit u avgustu 61,5 miliona eura

Suficit državnog budžeta u avgustu ove godine iznosi 61,5 mil. €, čime je nastavljen trend pozitivnog rezultata.

Suficit

To je treći mjesec zaredom da se ostvaruje suficit koji, uključujući jun i jul, ukupno iznosi 105,7 mil. €. 

Suficit budžeta u avgustu veći je četiri puta u odnosu na isti mjesec 2019. godine, koja je bila rekordna po prihodima od turizma, a tada je iznosio 14,4 mil. €.

Budžetski suficit u tromjesečnom ovogodišnjem periodu u iznosu od 105,7 mil. € rezultat je prevashodno efekata ljetnje turističke sezone, kao i unaprijeđene poreske discipline usljed implementacije elektronske fiskalizacije poreskih registar kasa.

Dobra naplata prihoda u najvećoj mjeri je kompenzovala efekte neusvajanja izmjena zakona koji su bili preduslov za sprovođenje mjera usmjerenih na generisanje novih izvora prihoda planiranih Zakonom o budžetu za 2021. godinu. Takođe, izdaci koji su realizovani u iznosu nižem od planiranog u značajnoj mjeri su doprinijeli ostvarenju suficita.

U skladu sa kretanjem prihoda i rashoda, za osam mjeseci (januar - avgust) 2021. godine, ostvaren je deficit budžeta u iznosu od 57,4 mil.€ ili 1,2% BDP-a i manji je za 126,1 mil.€ ili 68,7% od planiranog. U odnosu na isti period 2020. godine, deficit je manji 253,9 mil. € ili 81,6%.

Prema tome, deficit budžeta je sa 3,5% BDP-a, koliko je iznosio u periodu januar - maj, smanjen na 1,2% BDP-a za januar - avgust 2021. godine.

Prihodi budžeta u periodu januar - avgust ove godine iznosili su 1.172,2 mil. € ili 25,3% BDP-a, što je u odnosu na isti period prethodne godine više za 148,9 mil. € ili 14,5%. U odnosu na plan, naplata prihoda je veća za 5,2 mil. € ili 0,4%, što ukazuje na uspješnost planiranja prihoda u godini izuzetne ekonomske neizvjesnosti izazvane pandemijom, posebno u dijelu prihoda koji se generišu od turizma.

Najbolji pokazatelj oporavka ekonomske aktivnosti su prihodi od PDV-a koji se veći u odnosu na planirane za 34,2 mil. € ili 8,7%, dok su u odnosu na isti period 2020. godine veći za 82,7 mil. € ili 24,0%. Dobroj naplati po ovom osnovu doprinijeli su i veća poreska disciplina, kao i sprovođenje elektronske fiskalizacije poreskih registar kasa.

Prihodi od akciza takođe bilježe rast u odnosu na uporedni period 2020. godine, kao i u odnosu na plan i to za 20,1 mil. € ili 15,2%, odnosno 5,3 mil. € ili 3,6%. To je postignuto, uprkos činjenici da još nisu usvojena predložena zakonska rješenja koja su predviđala povećanje akciza na pojedine akcizne proizvode, a koja su u skupštinskoj proceduri od sredine maja.

Značajan rast u odnosu na prethodnu godinu zablježen je i kod kategorije ostali prihodi u iznosu od 26,1 mil. € kao posljedica uplate dobiti ostvarene u 2020. godini od privrednih društava u većinskom vlasništvu države. U odnosu na plan, ova kategorija je manja za 12,2 mil. € ilil 21,3% kao rezultat činjenice da se prilikom planiranja uzima procjena finansijskih rezultata privrednih društava, a uplate su shodno njihovim konačnim finansijskim iskazima.

Prihodi

Prihodi budžeta u avgustu iznosili su 190,1 mil. €, što je više za 48,8 mil. € ili 34,5% u odnosu na isti mjesec prethodne godine, dok je u odnosu na plan više za 8,6 mil. € ili 4,7%. Ostvarena naplata u avgustu je i iznad avgusta 2019. godine za 16 mil. € ili 9,2%.

Rastu prihoda u avgustu u najvećoj mjeri doprinijela je naplata prihoda od PDV-a koja je na nivou od 82,2 mil. €, što je više čak i u odnosu na avgust 2019. godine, a koja je bila rekordna godina po ostvarenom prometu kada je neto naplata PDV-a iznosila 71,7 mil.€.

Izdaci budžeta u periodu januar - avgust 2021. godine iznosili su 1.229,7 mil. € ili 26,5% procijenjenog BDP-a i u odnosu na planirane manji su za 120,9 mil. € ili 8,9%. U odnosu na isti period 2020. godine, izdaci budžeta manji su za 105,0 mil. € ili 7,9%.

Manje ostvarenje u odnosu na planirane zabilježeno je kod gotovo svih kategorija izdataka.

U strukturi budžetskih izdataka, tekući izdaci ostvareni su na nivou od 532,4 mil. € i manji su za 52,7 mil. € ili 9,0% u odnosu na planirane. U odnosu na uporedni period 2020. godine, tekući izdaci su manji za 16,6 mil. € ili 3,0%.

Kapitalni izdaci, realizovani su u iznosu od 83,1 mil. €, što je za 56,2 mil.€ ili 40,3% manje od planiranih, dok su u odnosu na izvršenje u istom periodu 2020. godine manji za 46,6 mil. € ili 35,9%. Ostvarenje kapitalnih izdataka u najvećoj mjeri opredjeljuje realizacija koja zavisi od dinamike izvođenja radova, a očekuje se da bude značajno poboljšana u predstojećem periodu, posebno imajući u vidu rokove za završetak izgradnje prioritetne dionice autoputa.

U odnosu na prethodnu godinu, veće ostvarenje izdataka zabilježeno je kod:

Bruto zarada i doprinosa na teret poslodavca u iznosu od 26,8 mil. € ili 8,1% usljed povećanja zarada u sektorima zdravstva i prosvjete, kao i različitog tretmana fonda bruto zarada Univerziteta Crne Gore tokom 2020. godine u odnosu na period privremenog finansiranja tokom 2021. godine.[1]

 

Otplate obaveza iz prethodnog perioda kao rezultat prinudne naplate po osnovu duga „Montenegro Airlines“ prema „Aerodromi Crne Gore“.

  

Otplate garancija usljed izvršenih obaveza po osnovu aktivirane garancije po kreditu kineske Exim banke, za brodove Crnogorske i Barske plovidbe.

 

Prilog: GDDS 8 tabela

 

*Podaci u GDDS tabeli predstavljaju pregled prihoda i rashoda po ekonomskoj klasifikaciji u jednom mjesecu, u poređenju sa planom i istim periodom prethodne godine.

 


 
 

[1] U 2020. godini svi troškovi Univerziteta Crne Gore (uključujući i bruto zarade) bili su planirani na izdatku Transferi dok je privremenim finansiranjem izvršena reklasifikacija po izdacima što je uvećalo ukupan fond bruto zarada u 2021. godini

Dokumenta

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?