Izvještaj o izvršenju budžeta Crne Gore za januar - april 2022

Objavljeno: 25.05.2022. 10:10 Autor: Ministarstvo finansija

Prihodi budžeta od početka januara do kraja aprila 2022. godine iznosili su 598,6 mil. € ili 11,3% procijenjenog BDP-a i veći su za 106,1 mil. € ili 21,5% u odnosu na isti period 2021. godine, dok su u odnosu na planirane veći za čak 70,6 mil. € ili 13,4%. Prihodi budžeta za četiri mjeseca veći su i od prihoda ostvarenih u uporednom periodu 2019. godine za 62,2 mil. € ili 11,6%.

Rast prihoda rezultat je dijelom zbog uvećanja raspoloživih dohodaka, kao i značajnog uvoza i povećanih cijena artikala, što je uticalo na bolju naplatu prihoda od PDV, akciza i međunarodne trgovine.

Prihodi po osnovu PDV-a i akciza nastavljaju da bilježe značajan rast u odnosu na planirane i to za 52,9 mil. € ili 27,5%, odnosno 10,1 mil. € ili 15,4%. U odnosu na četiri mjeseca 2021. godine, prihodi od PDV-a su veći za 73,1 mil. € ili 42,5%, dok su prihodi od akciza veći za 18,0 mil. € ili 31,1%.

Pored navedenog, kategorija porez na dobit pravnih lica takođe bilježi realizaciju u iznosu značajno iznad planiranog (15,5 mil. € ili 28,4%) što je pored dobrih rezultata iz poslovne 2021. godine pokazatelj i visokog stepena poreske discipline. U odnosu na prethodnu godinu, prihodi po ovom osnovu veći su za 21,4 mil. € ili 43,9%.

S druge strane, kategorija doprinosa ostvarena je na nešto nižem nivou od planiranog za 6,9 mil. € ili 5,4%, kao i u odnosu na prethodnu godinu za 22,4 mil. € ili 15,6%, a kao rezultat ukidanja doprinosa za zdravstveno osiguranje. Međutim, kako je bilo i očekivano, doprinosi za penzijsko i invalidsko osiguranje su veći u odnosu na uporedni period 2021. godine za 9,4%, prvenstveno kao posljedica toga što se povećanjem minimalne zarade povećala i osnovica za obračun. Takođe, doprinosi za PIO u aprilu bilježe značajan rast u odnosu na isti mjesec prethodne godine za 27,7%.

Prihodi budžeta u aprilu 2022. godine iznosili su 182,0 mil. €, što je za 26,3% (37,9 mil. €) više u odnosu na isti mjesec prošle godine, dok je u odnosu na plan više za 12,4% (20,1 mil. €).

Izdaci budžeta u periodu januar – april 2022 iznosili su 634,9 mil. € ili 12% procijenjenog BDP-a i u odnosu na planirane niži su za 50 mil. € ili 7.3%, i na nivou su izvršenja u odnosu na isti period 2021. godine.

U strukturi ukupne potrošnje, izdaci u okviru Tekućeg budžeta, budžeta državnih fondova i Rezerve iznose čine 92%, dok kapitalni budžet čini 8%. Niže izvršenje u naznačenom periodu dominantno se odnosi na plaćanja po osnovu prava iz oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja kod Fonda PIO (koje se realizuje u skladu sa brojem izvršilaca i za koja se očekuje da će u narednom periodu, usljed usklađivanja penzija, rasti i dostići plan), Transfera institucijama, pojedinicima, nevladinom i javnom sektoru, kao i Tekuće budžetske rezerve.

Kada je u pitanju Kapitalni budžet, realizacija je na nivou od 47,9 mil.€ i izvršenje je niže od plana za cca 20 mil.€, odnosno 23%. Najznačajnije izdvajanje u okviru Kapitalnog budžeta odnosi se na realizovana plaćanja za potrebe projekta autoputa u iznosu od 21,5 mil € što je za 13,1 mil €, odnosno 38% niže izvršenje od plana.

Izdaci budžeta u aprilu 2022. godine iznosili su 196,32mil € i viši su u odnosu na plan za 14,7 mil €, odnosno 8.1%, kao i u odnosu na april 2021. godine za 31.9 mil€, odnosno 19.4 % što je generisano većim izvršenjem kod Transfera institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru (dominantno u okviru transfera za zdravstvenu zaštitu Fondu za zdravstveno osiguranje, kao transfera za obrazovanje), kao i kamata.

Shodno navedenom, uzimajući u obzir ostvarene prihode i izvršena plaćanja, u aprilu mjesecu je ostvaren budžetski deficit 14.3 mil €, odnosno 0,3% BDP-a, što je za 5.4 mil € manji deficit u odnosu na plan za 2022. Posmatrajući ukupni rezultat u dosadašnjem periodu januar-april 2022. godine, kumulativni budžetski deficit iznosi 36.4 mil €, odnosno 0,7% BDP-a, i niži je od plana za 120.5 mil €, odnosno 76.8%. U odnosu na isti period prethodne 2021. godine, budžetski deficit je niži za 107 mil€, odnosno 74,6%.

Prilog: GDDS 4 tabela

*Podaci u GDDS tabeli predstavljaju pregled prihoda i rashoda po ekonomskoj klasifikaciji u jednom mjesecu, u poređenju sa planom i istim periodom prethodne godine.

Dokumenta

Tagovi

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?