Izvještaj o sprovedenom Javnom pozivu za konsultovanje zainteresovane javnosti povodom izrade Nacrta programa pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji 2022-2023

Objavljeno: 21.01.2022. 14:13 Autor: Kancelarija za evropske integracije

Na osnovu člana 13 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija (,,Sl. list CG”, broj 41/18) sačinjen je

IZVJEŠTAJ O SPROVEDENOM JAVNOM POZIVU ZA KONSULTOVANJE ZAINTERESOVANE JAVNOSTI POVODOM IZRADE NACRTA PROGRAMA PRISTUPANJA CRNE GORE EVROPSKOJ UNIJI 2022-2023

Kancelarija za evropske integracije u Kabinetu predsjednika Vlade je, na osnovu člana 12 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija (,,Sl. list CG, broj 41/18), objavila Javni poziv za konsultovanje zainteresovane javnosti povodom izrade Nacrta programa pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji 2022-2023.

Javni poziv za konsultovanje zainteresovane javnosti, koji je trajao 15 dana počev od 30. decembra 2021, sproveden je u formi dostavljanja inicijativa, predloga, sugestija i komentara u pisanom ili elektronskom obliku, na adresu: Bulevar revolucije 15,  81000 Podgorica, kao i na e-mail adresu: andrej.orlandic@gsv.gov.me licu zaduženom za koordinaciju konsultovanja zainteresovane javnosti – Andreju Orlandiću, načelniku Odsjeka za sektorske politike EU. Isti je objavljen  na internet stranici Kancelarije za evropske integracije (https://www.gov.me/kei), portalu www.eu.me i portalu e-uprave https://www.euprava.me.

Nakon isteka roka za konsultacije, konstatuje se da nije bilo zainteresovanih subjekata u postupku konsultovanja javnosti, odnosno da u predviđenom roku na adresu Kancelarija za evropske integracije, u pisanom ili elektronskom obliku, nijesu upućene inicijative, predlozi, sugestije ili komentari na Nacrt programa pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji 2022-2023.

KANCELARIJA ZA EVROPSKE INTEGRACIJE

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?