Izvještaj sa javne rasprave - Nacrt Zakona o Registru nameta

Objavljeno: 10.09.2021. 10:04 Autor: Ministarstvo ekonomskog razvoja

Ministarstvo ekonomskog razvoja je, na osnovu čl. 14 i 15 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija ("Službeni list CG", broj 41/18), uputilo Nacrt zakona o Registru nameta na Javnu raspravu.

Javna rasprava je trajala 20 dana, u periodu od 02. do 22. jula 2021. godine.

Cilj Javne rasprave je bio upoznavanje javnosti sa tekstom Zakona, kao i dalje uključivanje predstavnika privatnog sektora, stručne i šire javnosti u proces kreiranja i unapređenja teksta Zakona. 

Ministarstvo ekonomskog razvoja objavljuje izvještaj sa javne rasprave na temu Nacrta zakona o Registru nameta. Tokom trajanja javne rasprave, a u cilju unapređenja teksta Nacrta, komentare i sugestije dostavili su predstavnici Opštine Nikšić.


Dokumenta

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?