IZVJEŠTAJ SA JAVNIH KONSULTACIJA U OBLASTI IZVRŠENJA KRIVIČNIH SANKCIJA

Objavljeno: 08.06.2021. 08:30 Autor: Ministarstvo pravde, ljudskih i manjinskih prava

IZVJEŠTAJ SA JAVNIH KONSULTACIJA O NACRTU SEKTORSKE ANALIZE U OBLASTI IZVRŠENJA KRIVIČNIH SANKCIJA

Dokumenta

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?