Izvještaj sa javnih konsultacija u vezi sa Nacrtom sektorske analize-oblast zaštite potrošača

Objavljeno: 11.10.2021. 12:50 Autor: Ministarstvo ekonomskog razvoja

Izvještaj sa javnih konsultacija u vezi sa Nacrtom sektorske analize za utvrđivanje prijedloga prioritetnih oblasti od javnog interesa i potrebnih sredstava za finansiranje projekata i programa NVO u 2022. godini, u oblasti zaštite potrošača

Shodno članu 12 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija („Službeni list CG“ br.41/18), a u vezi člana 32a Zakona o nevladinim organizacijama („Službeni list CG“, br.39/11 i 37/17), Ministarstvo ekonomskog razvoja je dana 21. septembra 2021. godine objavilo Javni poziv za konsultovanje zainteresovanim nevladinim organizacijama u cilju sačinjavanja Sektorske analize za utvrđivanje prijedloga prioritetnih oblasti od javnog interesa i potrebnih sredstava za finansiranje projekata i programa NVO u 2022. godini, u oblasti zaštite prava potrošača.

Javni poziv je, u skladu sa navedenom Uredbom, bio dostupan na sajtu Ministarstva ekonomskog razvoja i na portalu e-uprave i trajao je 15 dana od dana objavljivanja. Nevladine organizacije su bile pozvane da komentare, inicijative i predloge za unaprjeđenje Sektorske analize pošalju elektronskim putem na e-mail: jasna.vujovic@mek.gov.me.

U periodu određenom za konsultovanje, nije bilo dostavljenih komentara, inicijativa i predloga.

Ovlašćeni predstavnik ministarstva koji je učestvovao u javnim konsultacijama na Nacrt sektorske analize je Jasna Vujović, načelnica Direkcije za zaštitu potrošača u Direktoratu za unutrašnje tržište i konkurenciju.

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?