Janko Odović

Državni sekretar

Janko Odović, državni sekretar u Ministarstvu finansija i socijalnog staranja rođen je 1986. godine u Pljevljima. Osnovnu školu i gimnaziju završio je u rodnom gradu, a Pravni fakultet u Beogradu, kao odličan student sa prosječnom ocjenom iznad 9. U toku studija nagrađivan je za odličan uspjeh u postizanju znanja. Dobitnik je nagrade “Zadužbine Milivoja Jovanovića i Luke Ćelovića” za najbolji studentski rad. U Hagu je prošao obuku iz oblasti izrade zakona, a u Njemačkoj u oblasti ustavne zaštite ljudskih prava i osnovnih sloboda. Pohađao je multidisciplinarne dodiplomske studije u Beogradskoj otvorenoj školi čija je vizija društvo zasnovano na slobodi, znanju i inovaciji. Nakon završenih osnovnih studija volontirao je u Narodnoj kancelariji Predsjednika Republike. Karijeru je počeo u Ustavnom sudu u kome je, kao najvišem sudskom tijelu, sticao pravna znanja. Dalja karijera ga je usmjerila na finansije i finansijsko pravo, pa je u Komisiji za hartije od vrijednosti bio viši savjetnik za zastupanje i, između ostalog, učestvovao u radnoj grupi za pripremu Pregovaračke pozicije za Pregovaračko poglavlje 4 u pristupanju Republike Srbije Evropskoj Uniji.

Karijeru je nastavio u Narodnoj banci Srbije, radeći na poslovima supervizije banaka kako u dijelu prudencijalne kontrole, tako i u oblasti tržišnog poslovanja (conduct supervision). Bio je član pregovaračke grupe koja je radila na Poglavlju 9 i uključen u implementaciju globalnog regulatornog okvira za stabilnije banke i bankarske sisteme, Bazel III. U Narodnoj banci Srbije se zadržao od 2017. godine pa sve do povratka u svoju domovinu, kako bi doprinio njenom razvoju sa pozicije državnog sekretara.

Govori engleski, njemački i ruski.