Pažnja: Sadržaj ove stranice je dio arhivskog sadržaja i odnosi se na prethodne sazive Vlade Crne Gore. Moguće je da su informacije zastarjele ili nerelevantne.
Arhiva

JAVNA RASPRAVA O NACRTU PROGRAMA EKONOMSKIH REFORMI CG 2022-2024: Rasprava će trajati do 23. decembra 2021. godine

Objavljeno: 03.12.2021. 13:33 Autor: Ministarstvo finansija i socijalnog staranja

Crna Gora kao država kandidat za prijem u EU, u pretpristupnom periodu izrađuje Program ekonomskih reformi (PER). Program sadrži makrofiskalni okvir i poglavlje posvećeno definisanju i prioritizaciji strukturnih reformi, u cilju jačanja konkurentnosti i unaprijeđenje uslova za inkluzivni rast i kreiranje radnih mjesta. PER 2022-2024 biće usvojen od strane Vlade Crne Gore, i dostavljen Evropskoj komisiji do kraja januara 2022. godine.

Nacrt Programa ekonomskih reformi za Crnu Goru za period 2022-2024. godina se sastoji iz tri ključna poglavlja: (1) makroekonomski okvir, (2) fiskalni okvir i (3) poglavlje o strukturnim reformama. Makroekonomski okvir sadrži srednjoročne makroekonomske projekcije (BDP, inflacija, platni bilans). Poglavlje o fiskalnom okviru zasniva se na srednjoročnom fiskalnom okviru i budžetskim planovima za tri godine.

Odabrane prioritetne strukturne reforme su u skladu sa prioritetima definisanim u nacionalnim dokumentima, nacionalnim i regionalnim strategijama, ključnim dokumentima u procesu pristupanja Crne Gore EU, smjernicama Evropske komisije (EK) i zajedničkim preporukama sa Ministarskog dijaloga iz Brisela. Strukturne reforme sadržane u PER 2022-2024, u skladu sa smjernicama EK, sublimirane su u sljedećim oblastima: upravljanje javnim finansijama; zelena tranzicija; digitalna transformacija; poslovni ambijent i smanjenje neformalne ekonomije; istraživanje, razvoj i inovacije; reforme za ekonomsku integraciju; reforma energetskog tržišta; reforma tržišta saobraćaja; poljoprivreda, industrija i usluge; obrazovanje i vještine; zapošljavanje i tržište rada; socijalna zaštita i inkluzija  i sistem zdravstvene zaštite.

Na dnu teksta možete naći Nacrt Programa ekonomskih reformi 2022-2024 koji će biti predmet javne rasprave zaključno sa 23. decembrom 2021. godine.

U cilju obezbjeđivanja što šireg konsultativnog procesa prilikom izbora prioritetnih strukturnih reformi, obavljene su intenzivne interesorne konsultacije, kao i konsultacije sa predstavnicima privrednih udruženja, sindikata, predstavnicima ambasada, Delegacije EU u Crnoj Gori, Svjetske banke, lokalnih samouprava, akademskih zajednica, nevladinih organizacija i svih ostalih zainteresovanih stejkholdera na sastanku koji je održan 13. septembra, na početku pripreme Programa. 

Shodno navedenom, pozivamo zainteresovanu javnost da svojim predlozima, sugestijama i komentarima doprinesu poboljšanju kvaliteta dokumenta i daju doprinos unaprijeđenju dijaloga javnog sektora sa svim zainteresovanim stranama.

Sve sugestije i komentari mogu se uputiti Ministarstvu finansija i socijalnog staranja na e-mail adrese: jasna.hodzic@mif.gov.me i ivana.radojicic@mif.gov.me.

U okviru procesa javne rasprave održaće se Okrugli sto, i to u petak 17. decembra, u 09:00 časova u hotelu Ramada, Bulevar Save Kovačevića 74, Podgorica.

Dokumenta

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?