Pažnja: Sadržaj ove stranice je dio arhivskog sadržaja i odnosi se na prethodne sazive Vlade Crne Gore. Moguće je da su informacije zastarjele ili nerelevantne.
Arhiva

Javna rasprava o Nacrtu programa reforme upravljanja javnim finansijama za period 2022-2026. godine

Objavljeno: 22.03.2022. 13:53 Autor: Ministarstvo finansija i socijalnog staranja

U skladu sa odredbom člana 12 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija („Službeni list CG“, br. 41/18), Ministarstvo finansija i socijalnog staranja daje na javnu raspravu

NACRT PROGRAMA REFORME UPRAVLJANJA JAVNIM FINANSIJAMA ZA PERIOD 2022-2026. GODINE. 

i upućuje

JAVNI POZIV

Građanima, naučnoj i stručnoj javnosti, državnim organima, strukovnim udruženjima, političkim subjektima, nevladinim organizacijama, međunarodnim organizacijama, medijima i svim drugim zainteresovanim licima, organizacijama i zajednicama, da se uključe u javnu raspravu i daju svoj doprinos u razmatranju Nacrt programa reforme upravljanja javnim finansijama za period 2022-2026. godine.

U skladu sa članom 15 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija („Službeni list CG“, br. 41/18),  Javna rasprava će trajati 20 dana od dana objavljivanja javnog poziva na internet stranici Ministarstva finansija i socijalnog staranja https://www.gov.me/mif i portalu e-uprave https://www.euprava.me/

Zainteresovani subjekti svoje primjedbe, predloge i sugestije na Nacrt programa reforme upravljanja javnim finansijama za period 2022-2026. godine mogu dostaviti u pisanom obliku Ministarstvo finansija i socijalnog staranja na adresu: Stanka Dragojevića 2, 81000 Podgorica, (sa naznakom „NACRT PROGRAMA REFORME UPRAVLJANJA JAVNIM FINANSIJAMA ZA PERIOD 2022-2026. GODINE“) - putem pošte, direktno na arhivu Ministarstva (svakog radnog dana od 07:00h do 11:00h i od 12:00h do 14:30h) i na e-mail adresu: luka.djurickovic@mif.gov.me ;

U skladu sa članom 18 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija („Službeni list CG“, br. 41/18), nakon završene javne rasprave Ministarstvo finansija i socijalnog staranja će razmotriti sve pristigle primjedbe, predloge i sugestije i nakon toga sačiniti i objaviti Izvještaj o sprovedenoj javnoj raspravi na internet stranici ministarstva i portalu e-uprave, u roku od 15 dana od dana završetka javne rasprave.

U skladu sa članom 19 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija („Službeni list CG“, br. 41/18),  dostavljanje primjedbi, predloga i sugestija vrši se na obrascu 4, koji možete preuzeti u nastavku.

Dokumenta

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?