Javna rasprava o Nacrtu zakona o finansijskim konglomeratima

Objavljeno: 20.06.2024. 10:34 Autor: Ministarstvo finansija

Na osnovu člana 15 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija („Službeni list CG“, br. 41/18),

                            MINISTARSTVO FINANSIJA


                                 daje na javnu raspravu


      NACRT ZAKONA O FINANSIJSKIM KONGLOMERATIMA

 

                                           upućuje

                                          JAVNI POZIV

građanima, stručnoj javnosti i svim drugim zainteresovanim licima da se uključe u javnu raspravu i daju svoj doprinos u razmatranju Nacrta zakona o finansijskim konglomeratima.

Javna rasprava će trajati 20 dana od dana objavljivanja javnog poziva (20.06– 12.07.2024).

Nacrt zakona o finansijskim konglomeratima će biti dostupan javnosti na internet stranici Ministarstva finansija i portalu e-uprave.

Zainteresovani subjekti svoje primjedbe, predloge i sugestije na Nacrt zakona o finansijskim konglomeratima, mogu dostaviti Ministarstvu finansija u pisanoj formi na adresu: Stanka Dragojevića, broj 2, 81000 Podgorica ili na e-mail: anastasija.perucica@mif.gov.me, na Obrascu za dostavljanje prijedloga, sugestija i komentara na Nacrt zakona.

Ministarstvo finansija će, u saradnji sa Centralnom bankom Crne Gore, Komisijom za tržište kapitala i Agencijom za nadzor osiguranja, razmotriti sve pristigle komentare, primjedbe i sugestije i nakon toga sačiniti Izvještaj o sprovedenoj javnoj raspravi.

U prilogu možete preuzeti:

  • Program javne rasprave
  • Nacrt zakona o finansijskim konglomeratima
  • Izvještaj o sprovedenoj analizi procjene uticaja propisa (RIA)
  • Obrazac za dostavljanje prijedloga, sugestija i komentara na Nacrt zakona

Dokumenta

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?