Javna rasprava o Nacrtu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o tržištu kapitala

Objavljeno: 28.06.2024. 10:41 Autor: Ministarstvo finansija

Na osnovu člana 15 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija („Službeni list CG“, br. 41/18),

                                     MINISTARSTVO FINANSIJA


                                          daje na javnu raspravu


                                                 NACRT ZAKONA

   O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O TRŽIŠTU KAPITALA 

 

                                                   upućuje

                                                  JAVNI POZIV

građanima, stručnoj javnosti i svim drugim zainteresovanim licima da se uključe u javnu raspravu i daju svoj doprinos u razmatranju Nacrta zakona o izmjenama i dopunama Zakona o tržištu kapitala, koji je pripremila Komisija za tržište kapitala.

Javna rasprava će trajati 20 dana od dana objavljivanja javnog poziva (28.06– 20.07.2024).

Nacrta zakona o izmjenama i dopunama Zakona o tržištu kapitala će biti dostupan javnosti na internet stranici Ministarstva finansija i portalu e-uprave.

Zainteresovani subjekti svoje primjedbe, predloge i sugestije na Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o tržištu kapitala, mogu dostaviti Ministarstvu finansija u pisanoj formi na adresu: Stanka Dragojevića, broj 2, 81000 Podgorica ili na e-mail: anastasija.perucica@mif.gov.me, na Obrascu za dostavljanje prijedloga, sugestija i komentara na Nacrt zakona.

Ministarstvo finansija će, u saradnji sa Komisijom za tržište kapitala, razmotriti sve pristigle komentare, primjedbe i sugestije i nakon toga sačiniti Izvještaj o sprovedenoj javnoj raspravi.

U prilogu možete preuzeti:

  • Program javne rasprave
  • Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o tržištu kapitala
  • Izvještaj o sprovedenoj analizi procjene uticaja propisa (RIA)
  • Obrazac za dostavljanje prijedloga, sugestija i komentara na Nacrt zakona

Dokumenta

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?