Pažnja: Sadržaj ove stranice je dio arhivskog sadržaja i odnosi se na prethodne sazive Vlade Crne Gore. Moguće je da su informacije zastarjele ili nerelevantne.
Arhiva

Javna rasprava o Nacrtu zakona o osiguranju

Objavljeno: 03.02.2021. 13:15


Na osnovu člana 15 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija („Službeni list CG“, br. 41/18),

MINISTARSTVO FINANSIJA I SOCIJALNOG STARANJA

daje na javnu raspravu

NACRT ZAKONA O OSIGURANJU

(radna verzija)

upućuje

JAVNI POZIV

građanima, stručnoj javnosti i svim drugim zainteresovanim licima da se uključe u javnu raspravu i daju svoj doprinos u razmatranju radne verzijeNacrta zakona o osiguranju, koji je pripremila Agencija za nadzor osiguranja.

Javna rasprava će trajati 60 dana od dana objavljivanja javnog poziva.

Radna verzijaNacrta zakona o osiguranju će biti dostupna javnosti na internet stranici Ministarstva finansija i socijalnog staranja i portalu e-uprave.

Zainteresovani subjekti svoje primjedbe, predloge i sugestije na radnu verziju Nacrta zakona o osiguranju mogu dostaviti Ministarstvu finansija i socijalnog staranja u pisanoj formi na adresu: Stanka Dragojevića, broj 2, 81000 Podgorica ili na e-mail:stevan.brnovic@mif.gov.me, na Obrascu za dostavljanje prijedloga, sugestija i komentara na Nacrt Zakona.

Ministarstvo finansija i socijalnog staranja će, u saradnji sa Agencijom za nadzor osiguranja, razmotriti sve pristigle komentare, primjedbe i sugestije i nakon toga sačiniti Izvještaj o sprovedenoj javnoj raspravi.

U prilogu možete preuzeti:

Program javne rasprave

Radna verzija Nacrta zakona o osiguranju

Izvještaj o sprovedenoj analizi procjene uticaja propisa (RIA)

Obrazac za dostavljanje prijedloga, sugestija i komentara na Nacrt Zakona

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?