JAVNI POZIV za javne konsultacije o Nacrtu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o stečaju

Objavljeno: 31.05.2021. 07:51 Autor: Ministarstvo ekonomskog razvoja

Ministarstvo ekonomskog razvoja daje na javne konsultacije Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama zakona o stečaju i upućuje JAVNI POZIV organima, organizacijama, udruženjima i pojedincima, da se uključe u javne konsultacije i daju svoj doprinos u razmatranju Nacrta Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o stečaju.

U praksi se pokazalo da pojedine odredbe treba da se preciziraju i budu jasnije kako bi se obezbijedila njihova efikasnija primjena, pojedini rokovi skrate da bi se usvojile određene primjedbe koje su isticane od strane pojedinih učesnika u postupku ili institucija i da se unesu nove odredbe kojima se unaprjeđuje ostvarivanje ekonomičnosti, racionalnosti i efikasnosti stečajnog postupka.

Predlozi, sugestije i komentari na Nacrt zakona mogu se dostaviti Ministarstvu ekonomskog razvoja, Rimski Trg broj 46 PC Vektra  Podgorica, kao i na e-mail: ivana.joksimovic@mek.gov.me. Kontakt osoba zadužena za koordinaciju konsultovanja zainteresovane javnosti je Ivana Joksimović, samostalna savjetnica u direkciji za razvoj industrije.

Javne konsultacije o Nacrtu zakona trajaće 23 dana od dana objavljivanja javnog poziva na internet stranici Ministarstva ekonomskog razvoja i portalu e-uprave.

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?