Javni poziv na konsultacije NVO i zainteresovanoj javnosti povodom pripreme nacrta Sektorske analize za utvrđivanje predloga prioritetnih oblasti od javnog interesa

Objavljeno: 03.03.2021. 21:45 Autor: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, u skladu sa Uredbom o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija ("Sl. list CG", br. 41/18), objavljuje:

JAVNI POZIV

na konsultacije nevladinim organizacijama i zainteresovanoj javnosti povodom pripreme nacrta Sektorske analize za utvrđivanje predloga prioritetnih oblasti od javnog interesa i potrebnih sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija iz državnog budžeta u 2021. godini

Pozivaju se nevladine organizacije i zainteresovana javnost da komentare, inicijative i prijedloge za unapređenje Sektorske analize pošalju elektronski na kabinet@mpsv.gov.me. 

Konsultacije će trajati 15 dana, od datuma objave ovog Javnog oglasa.

Tekst nacrta Sektorske analize za utvrđivanje predloga prioritetnih oblasti od javnog interesa i potrebnih sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija iz državnog budžeta u 2021. godini, nalazi se u nastavku.

Dokumenta

Detalji javnog poziva:

Nadležna institucija:Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede
Objavljen: 03.03.2021.
Rok za prijavu: 18.03.2021.
Naziv:Priprema nacrta Sektorske analize za utvrđivanje predloga prioritetnih oblasti od javnog interesa i potrebnih sredstava za finansiranje projekata i programa NVO iz državnog budžeta u 2021. godini
Tip:Javni poziv
Namijenjeno za:NVO i zainteresovana javnost
Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?