JAVNI POZIV - Nacrt nacionalnog programa zaštite potrošača 2022-2024, sa Akcionim planom za 2022.

Objavljeno: 11.11.2021. 13:27 Autor: Ministarstvo ekonomskog razvoja

Na osnovu člana 15 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija („Službeni list CG“, br. 41/18), Ministarstvo ekonomskog razvoja, daje na javnu raspravu

NACRT NACIONALNOG PROGRAMA ZAŠTITE POTROŠAČA 2022-2024, SA AKCIONIM PLANOM ZA 2022.GODINU

i upućuje

JAVNI POZIV

građanima, stručnoj javnosti i svim drugim zainteresovanim licima da se uključe u javnu raspravu i daju svoj doprinos u razmatranju Nacrta nacionalnog programa zaštite potrošača 2022-2024, sa Akcionim planom za 2022.godinu.

Javna rasprava će trajati 20 dana od dana objavljivanja javnog poziva.

Nacrt nacionalnog programa zaštite potrošača 2022-2024, sa Akcionim planom za 2022.godinu će biti dostupan javnosti na internet stranici Ministarstva ekonomskog razvoja i portalu e-uprave.

Usljed aktuelne epidemiološke situacije u zemlji i, poštujući preporuke nadležnih institucija, a u cilju sprečavanja širenja virusa Covid 19, cijenimo opravdanim da javna rasprava nema organizovan okrugli sto, već se predlozi, sugestije i komentari na Nacrt nacionalnog programa zaštite potrošača 2022-2024, sa Akcionim planom za 2022.godinu mogu dostaviti Ministarstvu ekonomskog razvoja u pisanom ili u elektronskom obliku na adresu: Rimski trg, broj 46, 81000 Podgorica ili na e-mail: danijela.dubljevic@mek.gov.me tokom cijelog trajanja javne rasprave.

Ministarstvo ekonomskog razvoja će razmotriti sve pristigle komentare, primjedbe i sugestije i nakon toga sačiniti Izvještaj o sprovedenoj javnoj raspravi.

Dokumenta

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?