JAVNI POZIV-NACRT STRATEGIJE INTELEKTUALNE SVOJINE CRNE GORE ZA PERIOD 2022-2025 SA AKCIONIM PLANOM

Objavljeno: 07.12.2021. 13:51 Autor: Ministarstvo ekonomskog razvoja

Na osnovu člana 15 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija („Službeni list CG“, br. 41/18), Ministarstvo ekonomskog razvoja daje na javnu raspravu

NACRT STRATEGIJE INTELEKTUALNE SVOJINE CRNE GORE 

ZA PERIOD 2022-2025 SA AKCIONIM PLANOM

i upućuje

JAVNI POZIV 

građanima, stručnoj javnosti i svim drugim zainteresovanim licima da se uključe u javnu raspravu i daju svoj doprinos u razmatranju Nacrta strategije intelektualne svojine Crne Gore za period 2022-2025 sa Akcionim planom. 

Javna rasprava će trajati 20 dana od dana objavljivanja javnog poziva.

Nacrt strategije intelektualne svojine Crne Gore za period 2022-2025 sa Akcionim planom će biti dostupan javnosti na internet stranici Ministarstva ekonomskog razvoja i portalu e-uprave.

Zainteresovani subjekti svoje primjedbe, predloge i sugestije mogu dostaviti Ministarstvu ekonomskog razvoja u pisanoj formi na adresu: Rimski trg, broj 46, 81000 Podgorica ili na e-mail: dragana.ranitovic@mek.gov.me tokom cijelog trajanja javne rasprave.

Ministarstvo ekonomskog razvoja će razmotriti sve pristigle komentare, primjedbe i sugestije i nakon toga sačiniti Izvještaj o sprovedenoj javnoj raspravi.

Dokumenta

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?