Javni poziv - Nacrt Zakona o potrošačkim kreditima

Objavljeno: 08.12.2021. 13:47 Autor: Ministarstvo ekonomskog razvoja

Na osnovu člana 15 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija („Službeni list CG“, br. 41/18), Ministarstvo ekonomskog razvoja, daje na javnu raspravu

NACRT ZAKONA O POTROŠAČKIM KREDITIMA

 i upućuje

 JAVNI POZIV

građanima, stručnoj javnosti i svim drugim zainteresovanim licima da se uključe u javnu raspravu i daju svoj doprinos u razmatranju Nacrta zakona o potrošačkim kreditima.

Javna rasprava će trajati 20 dana od dana objavljivanja javnog poziva.

Nacrt zakona o potrošačkim kreditima će biti dostupan javnosti na internet stranici Ministarstva ekonomskog razvoja i portalu e-uprave.

Zainteresovani subjekti svoje primjedbe, predloge i sugestije na Nacrt zakona o potrošačkim kreditima mogu dostaviti Ministarstvu ekonomskog razvoja u pisanoj formi na adresu: Rimski trg, broj 46, 81000 Podgorica ili na e-mail: danijela.dubljevic@mek.gov.me tokom cijelog trajanja javne rasprave.

Ministarstvo ekonskog razvoja će razmotriti sve pristigle komentare, primjedbe i sugestije i nakon toga sačiniti Izvještaj o sprovedenoj javnoj raspravi.

Dokumenta

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?