Javni poziv u oblasti zaštite prava potrošača

Objavljeno: 12.07.2022. 08:02

U skladu sa članom 12 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremizakona i strategija (Službeni list CG br. 41/18) u vezi člana 32 a Zakona o nevladinim organizacijama Ministarstvo ekonomskog razvoja i turizma- Direkcija za zaštitu potrošača raspisuje

JAVNI POZIV

Zaintresovanim nevladinim organizacijama za dostavljanje komentara u cilju sačinjavanja Sektorske analize za utvrđivanje prijedloga prioritetnih oblasti od javnog interesa i potrebnih sredstava za finansiranje projekata i programanevladinih organizacija iz državnog budžeta u 2023.godini u oblasti zaštite prava potrošača.

Javne konsultacije će trajati 15 dana, od 11.07. do 26.07.2022. godine.

Prestavnici nevladinih organizacija mogu svoje komentare, inicijative, predloge i sugestije na Nacrt sektorske analize dostaviti Ministarstvu ekonomskog razvoja i turizma putem e-mail adrese: lidija.radonjic@mek.gov.me

Dokumenta

Detalji javnog poziva:

Nadležna institucija:Ministarstvo ekonomskog razvoja i turizma
Objavljen: 11.07.2022.
Rok za prijavu: 26.07.2022.
Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?