Javni poziv za konsultacije zainteresovanih NVO-a u cilju pripreme Sektorske analize za utvrđivanje predloga prioritetnih oblasti od javnog interesa...

Javni poziv za konsultacije zainteresovanih nevladinih organizacija u cilju pripreme Sektorske analize za utvrđivanje predloga prioritetnih oblasti od javnog interesa i potrebnih sredstava za finansiranje programa I projekata nevladinih organizacija iz Budžeta u 2022. godini

U skladu sa članom 12 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija („Sl. List Crne Gore“, broj 41/18), a u vezi sa članom 32a stav 2 Zakona o nevladinim organizacijama („Sl.list CG“, br. 39/11 i 37/17), Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma objavljuje

JAVNI POZIV

za konsultacije zainteresovanih nevladinih organizacija u cilju pripreme Sektorske analize za utvrđivanje predloga prioritetnih oblasti od javnog interesa i potrebnih sredstava za finansiranje programa i projekata nevladinih organizacija iz Budžeta u 2022.godini.

Javne konsultacije će trajati 15 dana, od 30.09. do 14.09.2021. godine.

Poziv za učešće u konsultacijama Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma upućuje nevladinim organizacijama zainteresovanim za pitanja iz oblasti upravljanja otpadom.

Komentare, inicijative, predloge i sugestije možete slati putem e-mail-a na adresu branka.milasinovic@mepg.gov.me ili na adresu: IV Proleterska 19 81000 Podgorica.

Kontakt osoba za koordinaciju i konsultacije je: Branka Milašinović, e-mail: branka.milasinovic@mepg.gov.me. Broj tel. 020/446-236.

Dokumenta

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?