Javni poziv za nacionalnog koordinatora za jedanaestu i dvanaestu rundu Evropskog društvenog istraživanja

Objavljeno: 11.07.2022. 12:15 Autor: Ministarstvo nauke i tehnološkog razvoja

Imajući u vidu opredjeljenje ka internacionalizaciji istraživanja u Crnoj Gori, kao i jačanju saradnje sa renomiranim međunarodnim partnerima i velikim istraživačkim infrastrukturama, Ministarstvo nauke i tehnološkog razvoja ponovo objavljuje Javni poziv za nacionalnog koordinatora za jedanaestu i dvanaestu rundu Evropskog društvenog istraživanja (European Social Survey - ESS), koje će se širom Evrope sprovoditi u toku 2022-2023. godine (11. runda) i 2024-2025. godine (12. runda).

Evropsko društveno istraživanje je jedno od najvećih i metodološki najkvalitetnijih komparativnih istraživanja na svijetu u oblasti društvenih nauka. Fokusira se na prikupljanje podataka na nivou zemalja učesnica, koji se kasnije koriste za komparativno mjerenje i praćenje tendencija i promjena u društvu. ESS je u isto vrijeme jedna od panevropskih infrastruktura, nastala iz potrebe za akademskim, rigoroznim i na visokim metodološkim standardima zasnovanim uporednim međunacionalnim podacima. Istraživanja se u evropskim zemaljama sprovode od 2001. godine, a ESS-u je 2013. godine dodijeljen status Evropskog konzorcijuma istraživačkih infrastruktura (ERIC). Do sada je okončano deset rundi istraživanja, u kojima je učestvovalo preko 30 zemalja. Crna Gora je učestvovala u devetoj i desetoj rundi istraživanja u svojstvu zemlje gosta, a namjerava da učestvuje i u novim, jedanaestoj i dvanaestoj rundi ESS ERIC kao punopravna članica.

Evropsko društveno istraživanje se dugoročno fokusira na konstantna pitanja društvenog života u jednoj zemlji, kakva su: demokratija i politika, ljudske vrijednosti, imigracije, upotreba medija, nacionalni i etnički identitet, diskriminacija, religija, socijalna isključenost, društveno povjerenje/povjerenje u institucije, subjektivno blagostanje („stalni moduli“), a svaka runda istraživanja se usredsređuje na specifične ciljeve („rotirajući moduli“). U 11. rundi, to će biti stavovi po pitanju rodne ravnopravnosti i socijalna nejednakost u oblasti zdravlja.

Ovim putem, Ministarstvo nauke i tehnološkog razvoja upućuje javni poziv istraživačima sa zvanjem doktora nauka iz oblasti društvenih nauka, da prijave svoje interesovanje za nacionalnog koordinatora 11. i 12. runde Evropskog društvenog istraživanja u Crnoj Gori. Obaveze nacionalnog koordinatora su organizacija i realizacija istraživanja u Crnoj Gori, saradnja sa ESS-om na pripremi, obradi i objavljivanju podataka, promocija istraživanja i njegovih rezultata i slično. Ministarstvo nauke i tehnološkog razvoja će finansirati ovaj istraživački projekat, kao i članarinu za učešće u ESS-u.

Prijava za nacionalnog koordinatora 11. i 12. runde Evropskog društvenog istraživanja u Crnoj Gori sastoji se iz: prijavnog formulara i CV-a kandidata (u Europass formatu). Kandidat je dužan da u prijavi predstavi ustanovu nosioca istraživanja i da predloži članove radnog tima ESS-a za Crnu Goru (zamjenika nacionalnog koordinatora, supervizora terena i istraživače). Takođe, u prijavi je potrebno izložiti motivaciju za prihvatanje ove uloge, kao i viziju i osnovne pravce na kojima bi koordinator radio kad je riječ o Evropskom društvenom istraživanju.

Pravo prijave imaju lica koja ispunjavaju posebne uslove poziva:

  • stečeno zvanje doktora nauka iz oblasti društvenih nauka;
  • zasnovan radni odnos na nekoj od licenciranih naučnoistraživačkih ustanova u Crnoj Gori;
  • poznavanje metodologije istraživanja;
  • aktivno znanje engleskog jezika;
  • sposobnost organizacije i rukovođenja radnim timom Evropskog društvenog istraživanja i obrada podataka prikupljenih istraživanjem.

Savjet za naučnoistraživačku djelatnost će, nakon razmatranja prijava, donijeti odluku o izboru nacionalnog koordinatora za 11. i 12. rundu, za period 2022-2023. godine i 2024-2025. godine.

Rok za dostavljanje prijava Ministarstvu nauke i tehnološkog razvoja je 21. jul 2022. godine, do 15.00 h, a prijave se dostavljaju putem i-mejla: kabinet@mntr.gov.me, sa naznakom: „Prijava za nacionalnog koordinatora Evropskog društvenog istraživanja“.

Napominjemo da će nacionalni koordinator imati obavezu da se intenzivno posveti sprovođenju jedanaeste i dvanaeste runde ESS ERIC, što treba imati u vidu prilikom prijavljivanja.

Kontakt telefoni za dodatne informacije: 020 405 307 i 020 405 344.

Prijavni obrazac se može preuzeti OVDJE.
Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?