JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE PREDLOGA ZA DODJELU NAGRADA I PRIZNANJA UČESNICIMA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA

Objavljeno: 12.01.2022. 11:18 Autor: MUP

Ministarstvo unutrašnjih poslova – Komisija za sprovođenje postupka dodjele nagrada i priznanja, u skladu sa Pravilnikom o načinu i postupku dodjele nagrada i priznanja učesnicima zaštite i spašavanja („Službeni list Crne Gore”, broj 8/18) pokreće postupak dodjele nagrada i priznanja i upućuje

JAVNI POZIV
ZA PODNOŠENJE PREDLOGA ZA DODJELU NAGRADA I PRIZNANJA


učesnicima zaštite i spašavanja za ostvarene posebne zasluge u razvoju sistema zaštite i spašavanja i iskazanu ličnu požrtvovanost u sprovođenju zaštite i spašavanja stanovništva i materijalnih dobara

Predlog za dodjelu nagrada i priznanja mogu da podnesu državni organi, jedinice lokalne samouprave, operativne jedinice za zaštitu i spašavanje, nevladine organizacije, humanitarne organizacije, privredna društva, preduzetnici i druga pravna i fizička lica.

Predlog za dodjelu, jedne plakete zaštite i spašavanja, jedne značke zaštite i spašavanja, pet novčanih nagrada i deset zahvalnica, treba da sadrži:

  • podatke o učesniku zaštite i spašavanja koji se predlaže za nagradu i priznanje;
  • obrazloženje predloga za dodjelu nagrade ili priznanja i razlozima predlaganja;
  • vrstu nagrade ili priznanja za koju se učesnik zaštite i spašavanja predlaže;
  • podatke o predlagaču.


Predlog može da sadrži i priloge (popis ostalih ostvarenih rezultata učesnika zaštite i spašavanja na području zaštite i spašavanja i sl.), na osnovu kojih se može ocijeniti vrijednost ostvarenih rezultata učesnika zaštite i spašavanja predloženog za dodjelu nagrade i priznanja.

Predlozi za dodjelu nagrada i priznanja dostavljaju se Ministarstvu unutrašnjih poslova – Komisiji za sprovođenje postupka dodjele nagrada i priznanja, u periodu od 15. do 30. januara 2022. godine.

Adresa za slanje predloga za dodjelu nagrada i priznanja:

  • pošta: Ministarstvo unutrašnjih poslova – Komisija za sprovođenje postupka dodjele nagrada i priznanja, Bulevar Svetog Petra Cetinjskog broj 22, 81000 Podgorica (sa naznakom: „Javni poziv – Direktorat za zaštitu i spašavanje“)
  • faks: 020/481-833
  • e-mail: mup.emergency@t-com.me

Komisija za sprovođenje postupka dodjele nagrada i priznanja razmotriće sve dostavljene predloge i donijeti odluku o dodjeli nagrada i priznanja, koja će se objaviti na internet stranici Ministarstva unutrašnjih poslova, najkasnije do 15. februara 2022. godine.

Detalji javnog poziva:

Nadležna institucija:Ministarstvo unutrašnjih poslova
Objavljen: 12.01.2022.
Rok za prijavu: 30.01.2022.
Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?