Javni poziv za pomoć skladištenju i povlačenju sa tržišta viškova jagnjadi

Objavljeno: 03.10.2022. 08:41 Autor: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

Na osnovu člana 63 stav 3 Zakona o državnoj upravi (Službeni list CG“ 78/18) i Rješenja Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede broj 14-307/22-722/1 od 3.10.2022.godine, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, o b j a v lj u j e 

JAVNI POZIV 

 ZA POMOĆ SKLADIŠTENJU I POVLAČENJU SA TRŽIŠTA VIŠKOVA JAGNJADI  

I

Pozivaju se zainteresovani registrovani privredni subjekti koji posjeduju adekvatne prostore za skladištenje poljoprivrednih proizvoda, odnosno prostore koji ispunjavaju uslove u skladu sa zakonom, da dostave zahtjeve da njihovi kapaciteti budu stavljeni na raspolaganje za skladištenje i povlačenje sa tržišta viškova jagnjadi proizvedenih u Crnoj Gori.

Zahtjev iz stava 1 ove tačke podnosi se na obrascu, koji je dat u priilogu ovog javnog poziva i čini njegov sastavni dio, od dana objavljivanja ovog javnog poziva do 7. oktobra 2022. godine.

II

            Pomoć za skladištenje i povlačenje jagnjadi sa tržišta privrednim subjektima može se dodijeliti ukoliko ispune uslove iz ovog javnog poziva, odnosno ukoliko se nađu na Listi privrednih subjekata koji mogu vršiti skladištenje i povlačenje viškova jagnjadi proizvedenih u Crnoj Gori, a koja se sačinjava nakon okončanja postupka po ovom javnom pozivu.

III

            U zahtjevu iz tačke 1 ovog javnog poziva privredni subjekti obavezno navode količinu jagnjadi koju imaju mogućnost da uskladište i povuku sa tržišta, a količina se izražava u grlima kao mjernoj jedinici.

Uz zahtjev iz tačke 1 ovog javnog poziva obavezno se prilaže dokaz o posjedovanju skladišnih kapaciteta za količine navedene u zahtjevu, odobrenih u skladu sa zakonom.

IV

Pomoć za skladištenje i povlačenje sa tržišta jagnjadi koji ispunjava uslove iz tačke III ovog javnog poziva iznosi 15 Eur po otkupljenom jagnjetu.

Pomoć za skladištenje i povlačenje viškova jagnjadi može se dodijeliti samo za jagnjad porijeklom iz Crne Gore.

V

Zahtjev na propisanom obrascu sa pratećom dokumentacijom dostavlja se isključivo u zatvorenoj koverti, na sljedeću adresu:

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodopriverede, Rimski trg br. 46, 81000 Podgorica, sa naznakom „JAVNI POZIV ZA POMOĆ SKLADIŠTENJU I POVLAČENJU SA TRŽIŠTA VIŠKOVA JAGNJADI“.

Zahtjevi po ovom javnom pozivu predaju se neposredno na arhivi Ministarstva radnim danima od 9 do 14 sati, zaključno sa 7. oktobrom 2022. godine.

Zahtjevi poslati putem pošte moraju prispjeti na arhivu ministarstva do isteka roka za dostavljanje zahtjeva, koji je utvrđen pozivom.

Zahtjevi dostavljeni poslije utvrđenog roka smatraće se neblagovremenim i neće se uzeti u razmatranje i neotvoreni će se vratiti strankama.

Zahtjev koji ne ispunjavaju uslove javnog poziva biće odbijeni.

VI

Ovaj javni poziv objaviće se na internet stranici Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.

Dokumenta

Javni poziv za pomoć skladištenju i povlačenju sa tržišta viškova jagnjadi
Javni poziv za pomoć skladištenju i povlačenju sa tržišta viškova jagnjadi
Pozivaju se zainteresovani registrovani privredni subjekti koji posjeduju adekvatne prostore za skladištenje poljoprivrednih proizvoda, odnosno prostore koji ispunjavaju uslove u skladu sa zakonom, da dostave zahtjeve da njihovi kapaciteti budu stavljeni na raspolaganje za skladištenje i povlačenje sa tržišta viškova jagnjadi proizvedenih u Crnoj Gori.
Verzija 1.0 Objavljeno: 03.10.2022. 08:43
Preuzmi docx 650 KB

Detalji javnog poziva:

Nadležna institucija:Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede
Objavljen: 03.10.2022.
Rok za prijavu: 07.10.2022.
Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?