Javni poziv za predlaganje dva kandidata/tkinje za članove/ice Grupe eksperata za pristup službenim dokumentima

Objavljeno: 23.12.2021. 14:15 Autor: Ministarstvo javne uprave, digitalnog društvo i medija

Savjet Evrope je 03. marta 2021. godine usvojio Rezoluciju CM/Res(2021)2(2021)2 o pravilima postupka izbora članova Grupe eksperata za pristup službenim dokumentima. U skladu sa ovom rezolucijom države potpisnice Konvencije Savjeta Evrope o pristupu službenim dokumentima su pozvane da podnesu kandidature za grupu eksperata u okviru Konvencije Savjeta Evrope za pristup službenim dokumentima, za ne više od dva kandidata/tkinje koji ispunjavaju zahtjeve navedene u pravilima ove Rezolucije.

Shodno navedenom, Ministarstvo javne uprave, digitalnog društva i medija poziva zainteresovane predstavnike/ce javnog sektora, akademske zajednice, civilnog društva i profesionalce koji se bave pitanjima iz oblasti koje se odnose na pristup službenim dokumentima da učestvuju u procesu izbora najviše dva kandidata/tkinje za članove Grupe eksperata za eksperata za pristup službenim dokumentima (Tromso konvencija).

Javni poziv će biti otvoren do 14. januara 2022. godine, a tekst javnog poziva i neophodnu dokumentaciju možete naći na ovdje:

JAVNI POZIV TROMSO KONVENCIJA
CV template
Rezolucija o izboru clanova Grupe eksperataDokumenta

Detalji javnog poziva:

Nadležna institucija:Ministarstvo javne uprave, digitalnog društva i medija
Objavljen: 23.12.2021.
Rok za prijavu: 14.01.2022.
Naziv:Javni poziv
Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?