Javni poziv za vršioce dužnosti generalnih direktora direktorata

Objavljeno: 07.09.2021. 12:14 Autor: Ministarstvo finansija i socijalnog staranja

Ministarstvo finansija i socijalnog staranja raspisalo je danas, 07. septembra 2021. godine, Javni poziv za vršioce dužnosti generalnih direktora direktorata.

Vrijednosti našeg tima i ko su lideri i liderke koji su nam potrebni?

Potrebni su nam ljudi koji posjeduju sledeće kvalitete i vrijednosti:

 • Stručnost;
 • Orjentisanost na rezultate kroz jasnu strategiju, indikatore uspjeha i prioritete u radu;
 • Liderstvo bez obzira na kojoj poziciji ili nivou hijerarhije se nalazili. Rezultat je ono što nam je bitno. Proaktivnost, nezavisnost u radu i ambicija su neke od karakteristika budućih lidera;
 • Fleksibilnost i adaptibilnost kao sposobnost zaposlenih da se prilagođavaju različitim situacijama i poslovnim okruženjima;
 • Komunikacione i organizacione vještine, jer su nam ove vještine od vitalnog značaja za uspješno funkcionisanje tima;
 • Timski rad i inkluzivnost, jer su nam potrebni ljudi koji mogu lako da rade u timu i njeguju raznolikost perspektiva jer je to ono što čini tim snažnijim

O otvorenim pozicijama za vršioce dužnosti

Ministarstvo finansija i socijalnog staranja poziva sva zainteresovana lica, koja ispunjavaju propisane uslove za radno mjesto visokog rukovodnog kadra da se prijave na Javni poziv i svojim radnim iskustvom, znanjem, obrazovanjem i stručnošću iz određenih oblasti daju svoj doprinos oporavku javnih finansija.

Uslovi za radno mjesto visokog rukovodnog kadra su VII1 nivo kvalifikacije obrazovanja i najmanje dvije godine radnog iskustva na poslovima rukovođenja ili pet godina radnog iskustva.

Poziv je otvoren za sledeće pozicije:

 • V.D. generalnog direktora/ice Direktorata za blockchain i kriptovalute
 • V.D. generalnog direktora/ice Direktorata za poreski i carinski sistem
 • V.D. generalnog direktora/ice Direktorata za evropske integracije i međunarodnu saradnju
 • V.D. generalnog direktora/ice Direktorata za imovinsko-pravne poslove
 • V.D. generalnog direktora/ice Direktorata za centralnu harmonizaciju
 • V.D. generalnog direktora/ice Direktorata za investiciono razvojne projekte
 • V.D. generalnog direktora/ice Direktorata za finansijski sistem i finansijske tehnologije
 • V.D. generalnog direktora/ice Direktorata za budžetsku inspekciju i suzbijanje nepravilnosti i prevara
 • V.D. generalnog direktora/ice Direktorata za nadzor nad radom Uprave prihode i carina i nadzor realizacije poreske politike
 • V.D. generalnog direktora/ice Direktorata za državni budžet
 • V.D. generalnog direktora/ice Direktorata za obračun, kontrolu i politiku zarada
 • V.D. generalnog direktora/ice Direktorata za lokalnu samoupravu i privredna društva u većinskom vlasništvu države
 • V.D. generalnog direktora/ice Direktorata državnog trezora
 • V.D. generalnog direktora/ice Direktorata za javni dug
 • V.D. generalnog direktora/ice Direktorata za upravljačku strukturu
 • V.D. generalnog direktora/ice Direktorata za finansiranje i ugovaranje sredstava EU pomoći
 • V.D. generalnog direktora/ice Direktorata za politiku javnih nabavki
 • V.D. generalnog direktora/ice Direktorata za penzijsko i invalidsko osiguranje i boračku i invalidsku zaštitu
 • V.D. generalnog direktora/ice Direktorata za socijalno staranje i dječiju zaštitu
 • V.D. generalnog direktora/ice Direktorata za isporuku rezultata

Rok i način prijave

Uz prijavu na Javni poziv prilaže se biografija / CV kandidata i motivaciono pismo ili kratki video (trajanje do 1 minut) u kom će se kandidati predstaviti i reći zbog čega baš oni trebaju biti izabrani.

Prijave sa traženom dokumentacijom dostavljaju se u periodu od 07.09.2021. do 17.09.2021. godine, na mejl adresu prijave@mif.gov.me.

Proces evaluacija i angažovanja

Naš tim će pažljivo evaluirati sve pristigle prijave. Kontaktiraćemo sa onim kandidatima/kinjama kod kojih prepoznamo potencijal, kao i poklapanje iskustva i vještina kandidata sa aktuelnim potrebama našeg Ministarstva i obavijestiti ih o narednim koracima u procesu selekcije.

Pregled prijava vršiće Komisija u čijem sastavu su članovi sa iskustvom u poslovima rukovođenja i upravljanja ljudskim resursima. Komisija, nakon pregleda prijava, evaluacija i ocjene svake prijave, sastaviće listu kandidata koji će biti pozvani na intervju. Želimo da Vas bolje upoznamo, predstavimo nas i naše ideje, kao i da čujemo Vašu viziju, planove i očekivanja.

Naš strateški imperativ je da gradimo kulturu različitosti i jednakih mogućnosti. Zalažemo se da naši državni službenici predstavljaju građane koje služimo, bez obzira na pol, starost, vjersku pripadnost, rodni identitet, seksualne, političke ili bilo koje druge pripadnosti, bilo koje vrste invaliditeta ili drugih faktora koji se ne zasnivaju na zaslugama i ostvarenim rezultatima.

Ukoliko ste već zaposleni u Ministarstvu finansija i socijalnog staranja, a smatrate da imate ekspertizu, kompetencije i vještine za obavljanje posla sa većim stepenom odgovornosti – osnažujemo vas da se prijavite na konkurs.

Opise poslova pojedinačnih direktorata možete pogledati u dokumentu u nastavku. 

Dokumenta

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?