Javni poziv zainteresovanim nevladinim organizacijama za konsultacije u cilju sačinjavanja Sektorske analize za oblasti umjetnost i kultura

Objavljeno: 13.04.2021. 14:36 Autor: Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta

U skladu sa članom 12 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija („Službeni list CG“, broj 41/18), a u vezi sa članom 32a stav 2 Zakona o nevladinim organizacijama („Službeni list CG“, br. 39/11 i 37/17), Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta objavljuje

JAVNI POZIV

Zainteresovanim nevladinim organizacijama koje djeluju u oblastima umjetnosti i kulture, za konsultacije u cilju sačinjavanja Sektorske analize za utvrđivanje predloga prioritetnih oblasti od javnog interesa i potrebnih sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija iz Budžeta Crne Gore u 2021. godini.

Konsultacije podrazumijevaju davanje predloga, sugestija i komentara na Nacrt sektorske analize, u elektronskom obliku na adresu: milica.dragicevic@mpnks.gov.me. Rok za konsultacije je 15 dana, odnosno zaključno s 28. aprilom 2021. godine.

Dokumenta

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?