Javno obavještenje za NVO

Objavljeno: 10.01.2023. 09:05 Autor: Ministarstvo javne uprave

Ministarstvo javne uprave, na osnovu člana 87. Zakona o upravnom postupku (,,Sl. list RCG» br. 60/03 i ,,S.list CG'', br. 56/14, 20/15, 40/16 i 37/17 ), donijelo je

JAVNO OBAVJEŠTENJE

Ministarstvo javne uprave, OBAVJEŠTAVA SLJEDEĆE NEVLADINE ORGANIZACIJE:

- ,,SRPSKO PRIMORSKO DRUŠTVO CRNE GORE’’, ovlašćeno lice za zastupanje i predstavljanje Mladen Stojović(Zahtjev za otklanjanje nedostataka UPI-01-056/22-763/3 od 13.10.2022.godine).

-,,NVO ALTERNATIVA”, ovlašćeno lice za zastupanje i predstavljanje Gutić Razim (Zahtjev za otklanjanje nedostataka br.UPI-01-056/20-2136/2 od 02.12.2022.godine).

-,,BIBLIJSKO DRUŠTVO CRNE GORE”, ovlašćeno lice za zastupanje i predstavljanje Pavićević Vujica (Zahtjev za otklanjanje nedostataka br.UPI-01-056/20-2433/2 od 01.12.2022.godine).

-,,NVO ARTRO”, ovlašćeno lice za zastupanje i predstavljanje Kristina Kesner Vujović (Zahtjev za otklanjanje nedostataka br.UPI-01-056/20-2608/2 od 06.12.2022.godine).

-,,NVO SASTAVCI”, ovlašćeno lice za zastupanje i predstavljanje Ana Petković (Zahtjev za otklanjanje nedostataka br.UPI-01-056/21-352/2 od 14.11.2022.godine).

-,,UDRUŽENJE FOTOGRAFA I FOTOREPORTERA CRNE GORE-UFFCG”, ovlašćeno lice za zastupanje i predstavljanje Goran Prelević (Zahtjev za otklanjanje nedostataka br.UPI-01-056/20-3951/3 od 02.12.2022.godine).

-,,ASOCIJACIJA ZA HIV I HEPATITIS CRNE GORE”, ovlašćeno lice za zastupanje i predstavljanje Brankica Dupanović (Zahtjev za otklanjanje nedostataka br.UPI-01-056/22-2054 od 01.12.2022.godine).

-,,HEROJI IZ KOMŠILUKA”, ovlašćeno lice za zastupanje i predstavljanje Mišo Savović (Zahtjev za otklanjanje nedostataka br.UPI-01-056/20-1146/3 od 30.11.2022.godine).

-,,UDRUŽENJE ZA PODRŠKU I RAZVOJ-AMICA”, ovlašćeno lice za zastupanje i predstavljanje Jadranka Polović (Zahtjev za otklanjanje nedostataka br.UPI-01-056/20-73/2 od 09.07.2020.godine).

-,,EVROPSKA OGANIZACIJA STUDENATA PRAVA CRNE GORE”, ovlašćeno lice za zastupanje i predstavljanje Nikola Radunović (Zahtjev za otklanjanje nedostataka br.UPI-01-056/20-795/2 od 07.12.2020.godine).

-,,ZA TIVAT” ovlašćeno lice za zastupanje i predstavljanje Miloš Vujisić (Zahtjev za otklanjanje nedostataka br.UPI-05/1-056/21-1169/2 od 02.07.2021.godine).

-,,NEVLADINO URUŽENJE BUDUĆNOST RE”, ovlašćeno lice za zastupanje i predstavljanje Đonsi Imeri (Zahtjev za otklanjanje nedostataka br. 06-006/19-UPI-662/2 od 22.07.2019.godine).

-,,NVO NACIONALNI OSMJEH CRNE GORE”, ovlašćeno lice za zastupanje i predstavljanje Milica Knežević(Zahtjev za otklanjanje nedostataka br.UPI-01-056/22-1125/2 od 05.10.2022.godine).

-NVU “EKO ALIJANSA”, ovlašćeno lice za zastupanje i predstavljanje Stefan Janković (Zahtjev za otklanjanje nedostataka br.UPI-01-056/22-1062/3 od 30.11.2022.godine).

-“RIVERSIDE’’, ovlašćeno lice za zastupanje i predstavljanje Mladen Konatar( Rješenje br.UPI-01-056/20-1680/3 od 12.09.2022.godine).

-„EDUKATIVNA FONDACIJA ZA LJDSKA PRAVA I ODRŽIVI RAZVOJ UVIJEK ZELENO“, ovlašćeno lice za zastupanje i predstavljanje Tamara Maričević (Rješenje, br.UPI 01-056/21-1738/3 od 24.11.2022.godine).

-“NVO NOVA PERSPEKTIVA” ovlašćeno lice za zastupanje i predstavljanje Bulatović Aleksandar (Rješenje br.UPI-01-056/21-1730/3 od 28.11.2022.godine).

-“GLAMPING ASOCIJACIJA CRNA GORA”, ovlašćeno lice za zastupanje i predstavljanje Miroslav Nikolić (Rješenje br.UPI-01-056/21-980/3 od 02.12.2022.godine).

-“UDRUŽENJE BODI BILDERA CRNE GORE- BODY BUILDING PORTAL”, ovlašćeno lice za zastupanje i predstavljanje Merdović Radomir (Rješenje br.UPI-01-056/22-1072/3 od 08.12.2022.godine).

-,,NAŠA VIZIJA”, ovlašćeno lice za zastupanje i predstavljanje Ivona Kljajić (Zahtjev za otklanjanje nedostataka br. 01-056/21-1729/2 od 01.12.2022.godine).

da su u upravnom postupku, postupajući po zahtjevima navedenih nevladinih organizacija donijeta odgovarajuća akta – rješenja i zahtjevi za otklanjanje nepravilnosti a koji su nakon pokušane dostave na zvanične adrese naznačenih organizacija , vraćeni kao neuručeni. 

Postupak Javnog obavještavanja radi uručenja pismena, sprovoden je u skladu sa odredbama čl, 80 (Promjena prebivališta, boravišta ili sjedišta), odnosno 87 (Javno obavještavanje) Zakona o upravnom postupku.

JAVNO OBAVJEŠTENJE BIĆE ISTAKNUTO NA INTERNET STRANICI MINISTARSTVA JAVNE UPRAVE I PORTALU ELEKTRONSKE UPRAVE, DANA 11.01.2023.GODINE, OD KOG DATUMA POČINJE TEĆI ROK OD 10 (DESET) DANA U KOME SU OVLAŠĆENA LICA NAZNAČENIH NEVLADINIH ORGANIZACIJA DUŽNA DA SE JAVE OVOM JAVNOPRAVNOM ORGANU LIČNO - KANCELARIJI BROJ 16 (I SPRAT) RIMSKI TRG, BROJ 45, PODGORICA, RADI PREUZIMANJA PISMENA. 

ZADNJI DAN ROKA JE 23.01.2023.GODINE. 

ISTEKOM ROKA OD 10 DANA OD DANA ISTICANJA, ODNOSNO OBJAVLJIVANJA PISMENA, DOSTAVLJANJE JAVNIM OBAVJEŠTAVANJEM SMATRA SE IZVRŠENIM. 

Dokumenta

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?